Bilgi

Sevgili kardeşlerim!.. Bu sitededeki bütün yazılar,  mp3 sohbetler,  TV programları, tamamen Efendimizden öğrendiğimiz ilimle gerçekleştirilmiştir. Sizler de Allah’a ulaşmayı dileyip, Hacet Namazı ile Allah’a sorarak öğrenip tabi olacağınız Mürşidiniz, Allah’tan aldığı ilimleri sizlere de öğretecektir inşaallah. Allah hepinizden razı olsun.

SÜNBÜL-ZÂDE VEHBÎ EFENDİ HZ.DÎVÂNI
Ferhat BAŞTUĞ - Mehdi As Gerçeği

lale3SÜNBÜL-ZÂDE VEHBÎ EFENDİ HZ.DÎVÂNI


İskender-i devrândır anıñ sâbık-ı ceyşi

Hızr olsa sezâ rehber-i ordû-yı hümâyûn

Kıldı o Süleymân-ı zamân sâhib-i mührün

Serdâr-ı güzîn server-i ordû-yı hümâyûn(sayfa.113)

 

İSKENDER AS;KENDİ ZAMANINDA,HIZIR AS’IN REHBERLİĞİNDEKİ MUBAREK ORDUSUNUN SÜLEYMAN AS’IN MÜHR’ÜNE SAHİP SECİLMİŞ BAŞ KOMUTANIDIR.

 

Sen İskender'sin ordû-yı hümâyûna cenâb-ı Hak

Sürâg-ı Hızr'ı kıldı râhber şevketlü hünkârım

Be-hakk-ı âyet-i seyf ehl-i ‘udvânıñ bu demlerde

İner başına şemşîr ü teber şevketlü hünkârım(sayfa:116)

 
FİLİBELİ VECDİ DİVANI
Ferhat BAŞTUĞ - Mehdi As Gerçeği

lale3FİLİBELİ VECDİ DİVANI

 

 Kahramân-hey’et Ferîdûn-şevket İskender-sıfat Pâdşâh-ı bahr u ber sultân-ı ‘âdil saf-şiken Cânib-i küffâra geldi ‘asker-i İslâm ile Leşker-i a’dâyı kıldı münhezim ol tîg-zen Çanına od tıkdı küffâruñ sadâ-yı darb-zen Top-ı kahr ile fenâ virdi kralıñ mülkine Sadr-ı a’zam bir vezîr-i ehl-i rây ikdâm ile Kıldı Egri kal’asın kal’ itdi kalmadı beden Her vezîr-i bî-nazîr(Eşsiz) etrâfın alup kal’anuñ Tîşe-i darb ile yıkdılar

misâl-i kûh-ken

 

 
VAHYİ DİVANI
Ferhat BAŞTUĞ - Mehdi As Gerçeği

lale5VAHYİ DİVANI

 01.Ta‘âla ’llâh zihî me’vâ-yı matbû‘-ı bihiştâsâ Ki fikr-i makdem-i şâh-ı cihân oldı aŋa bennâ

 

ALLAH’UTEALA TARAFINDAN VARACAĞI YERİ CENNET OLARAK YAZDI. Kİ (Allah’utealadan)GELEN VAHİY İLE CİHANIN MİMARI OLDU (İskender as).

 
KELAMİ DİVANI-1
Ferhat BAŞTUĞ - Mehdi As Gerçeğilale8KELAMİ DİVANI-1

 

 ((İSKENDER AS,ASLA KENDİ İRADESİYLE SAHİP OLMADI BU HAŞMET’E (Azamaete),BU ASGARİSİNDEN AZAMİSİNE KADAR ŞERİAT İLMİNE.HAMDOLSUN Kİ HIZIR AS’IN ÇEŞMESİNDEN HADDİNDEN FAZLA VERİLDİ.))

 

 Arzu çekmedi cem camına hergiz zira Kevser-i ilmile destinde tolu sagar-ı şer Çeşme-i ab-ı Hızır haşmet-i İskender’den Hamdülillah ki gına virmiş ana Kevser-i şer

 
KAVRAM KARGAŞALARI:2
Ferhat BAŞTUĞ - Makaleleri

lale7KAVRAM KARGAŞALARI:2
ŞEYTANIN ENBÜYÜK TUZAKLARINDAN BİRİNCİSİ,HİDAYET KAVRAMINI.İKİNCİSİ DE;"TAKVA KAVRAMINI DEĞİŞTİRMEK" OLMUŞTUR.
TAKVA;Kelime olarak,Sakınmak,Çekinmektir.
ALLAH’IN OLMAZSA OLMAZ ŞARTLARINDAN BİRİSİ OLAN “TAKVA”KAVRAMINI,ŞEYTAN KENDİ DOSTLARI VASITASIYLA,”ALLAH’TAN KORKMAK SURETİYLE VEYA SAKINMAKLA ULAŞILABİLEN BİR KAVRAM HALİNE GETİRTMİŞ Kİ;İNSANLAR BU ŞEKİLDE TAKVA SAHİBİ OLAMASINLAR DOLAYISIYLA DA NE BU DÜNYADA MUTLULUĞA,NE DE AHİRETTE CENNETE ULAŞAMASINLAR.”

 
BİZLERİ BOŞ VAADLERLE OYALAYAN ŞEYTANIN SÖZLERİMİ
Ferhat BAŞTUĞ - Makaleleri

lale7SEVGİLİ KARDEŞLERİMİZ!..BİZLERİ BOŞ VAADLERLE OYALAYAN ŞEYTAN VE AVANESİNİN (Garurun) SÖZLERİNE Mİ (Kıyametten sonra nasıl olsa Şefaat var,Cehennemde Günahlarımız kadar yanıp çıkarız,Sırat köprüsü üzerinde SAV efendimiz bizi karşılayacak Allah’ın Rahmetini dileyecek bizi kurtaracak vs.) KULAK VERECEĞİZ ? YOKSA; DİNİN ESASI VE ALLAH’IN VAADİ OLAN KUR’AN AYETLERİNE Mİ ? Kİ;BOŞ VAADLER BİZİ BİR MÜDDET RAHATLATABİLİR AMA ÖLÜM ANINDA “SADECE TAKVA SAHİPLERİNİNHÜSRAN OLDUĞUNU ANLARIZ ZİRA ÖLÜM ANINDA KİŞİ BU VAADLERİN İŞE YARAMADIĞINI YERİNİN CEHENNEM OLDUĞUNU GÖRÜR,FAKAT GERİ DÖNÜŞÜ YOKTUR BU İŞİN”

 
CEHENNEM’İN EBEDİ OLUŞU
Ferhat BAŞTUĞ - Makaleleri

               lale1CEHENNEM’İN EBEDİ OLUŞU

 

BAKARA-39-86-80-81-162-167-257-275   X

       ALİ İMRAN-24-88-116

NİSA-14-93-169

       MAİDE-37-80

ENAM-28-128

       A’RAF-36-40

TÖVBE-17-63-68

       YUNUS-27-52   X Seyyiat kazananlar

HUD-39-106-107

       RAD-5

NAHL-29   X  Zalimler

       TAHA-101

ENBİYA-99

       MÜ’MİNUN-103   X

FURKAN-69

       ŞUARA-45

SECDE-14   X Likae gününü unutanlar

       AHZAP-64-65

SAFFAT-9

       ZÜMER-40-72

MÜ’MİN-76   X Kibirlenenler

       FUSSİLAT-24-28

ŞURA-45

       ZUHRUF-74-75

MUHAMMED-15

       MÜCADELE-17

HAŞR-17

       TEGABÜN-10

MÜZEMMİL-23

       İNFİTAR-16

BEYYİNE-6……………………………………………

 
RENKARNASYON SAFSAATASI
Ferhat BAŞTUĞ - Makaleleri

lale5RENKARNASYON SAFSAATASI
Reenkarnasyon;Fransızca bir kelimedir.Geri dönüş anlamındadır.Osmanlıca da ise;”TENASÜH” tür adı.Bazı vatandaşların “Budist felsefesine”Kur’anı kerimden dayanak bulmak için bazı ayetleri “kendilerince yorumlama” çabası ile FESAT ÇIKARMA peşindedirler.
Aliimran/7: Kitab'ı sana indiren O'dur. Onun bir kısmı muhkem (hüküm ihtiva eden, mânâsı açık olan) âyetlerdir, onlar Kitab'ın esasıdır ve diğerleri, muteşâbihtir (yoruma açık âyetlerdir). “Fakat kalplerinde eğrilik (bâtıla meyil) bulunanlar, bu sebeble muteşâbih olanlara (yorum gerektirenlere) tâbî olurlar. Ondan fitne çıkarmak için, onun te'vilini (yorumunu) yapmak isterler.” Ve onun te'vilini Allah'dan başka kimse bilmez ve ilimde rusuh sahipleri ise: "Biz O'na îmân ettik, hepsi Rabbimizin katındandır" derler, onlar da tezekkür edemezler, sadece Ulûl'elbab (daimi zikrin ve sırların sahipleri) (tezekkür edebilir).

 
<< Başlangıç < Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sonraki > Son >>

Sayfa 1 / 16