Bilgi

Sevgili kardeşlerim!.. Bu sitededeki bütün yazılar,  mp3 sohbetler,  TV programları, tamamen Efendimizden öğrendiğimiz ilimle gerçekleştirilmiştir. Sizler de Allah’a ulaşmayı dileyip, Hacet Namazı ile Allah’a sorarak öğrenip tabi olacağınız Mürşidiniz, Allah’tan aldığı ilimleri sizlere de öğretecektir inşaallah. Allah hepinizden razı olsun.

İLMİ LEDÛN
Ferhat BAŞTUĞ - Makaleleri

lale5Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım! Allahû Tealâ’ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki; bir defa daha Allah’ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz.

Sizlere İlmi ledûndan bahsetmek istiyoruz. Allah’ın herkese nasip etmediği, ancak Allah ile tezekkür etmek imkânının sahiplerine verilen bir ilim, gizli ilim, derûnda saklı olan ilim…

Peygamber Efendimiz (S.A.V) elbette bu ilmin bütününe vakıftı. O’nu takip eden yüzyıllar boyunca Allah’ın kalp gözleri açık evliyaları gelmiştir. Onlar da İlmi ledûna vakıf olmuştur. İlmi ledûnun en üst mertebesi Allah’ın Zat’ını görmektir.

Allah’ın Zat’ı görülebilir mi? Evet, görülebilir.

 
İRADE TESLİMİ
Ferhat BAŞTUĞ - Makaleleri

lale4Bismillahirrahmanirrahiym

Bayazid Bestami K.S.Eserin adi:Islam Tasavvufunun Özü 

Nefsimden siyrilip cikdim, yilanin kendi derisinden siyrilip ciktigi gibi.Sonra dönüp nefsime baktim ne göreyim "Ben oyum" Beser camurdan yaratilmisdir maddi varligi yine aslina dönmüstür. Ruh ise Allahin emiri cümlesindendir Allahdan gelmisdir ve yine ona dönecektir.Ruh beden sehrinde bir sure hapsedilmisdir Allahin emrinden oldugu icin varlik aleminin esrarini kendinde tasiyor demektir Insan ölmeden evel ölme sirrina Erince Hapis bulunan Ruh mana ve meleküt aleminde ibresini dolastirma imkani bulmus olur ve iste ozaman kainattaki kendi yerini görür (Allahin Zati) "Birinci defa hacc ettigimde Beytullahi gördüm.Ikincisinde Beytullahin sahibini gördüm.

 
KUR’ANI ANLAMAK KUR’ANIN ÖĞRENİMİ VE ÖĞRETİSİ GERCEĞİ
Ferhat BAŞTUĞ - Makaleleri

lale3Kur’anın bir adı da furkandır, yani hak ile batılı ayıran ihtilafları ortadan kaldıran Allahın mutluluk davetiyesi,mutluluk reçetesi ve mutluluk garantisidir.

   Ancak daha önceki kitapların bir kısmını ortadan kaldırtan bir kısmını tahrif ettiren şeytan,kur’anın korunduğunu bildiği için onun da anlaşılmasını önlemek için farklı yöntemlerle TEFSİR VE MEALLENDİRİLMESİNİ sağlamış,daha ötesi insanların kur’an uzaklaşmasını sağlamak için “kur’anın acıklamaları diye EMANİYYE adı verilen elyazması kitapları yazdırarak”kur’anı askıya aldırtmış. SİZ BU KİTABI ANLAYAMAZSSINIZ ÖLÜLERİNİZE OKUYUN  demişler.

 
NEDEN İMTİHAN ?
Ferhat BAŞTUĞ - Makaleleri

lale3Selamunaleykum sevgili kardeşlerim "İNSAN HAYATINDA.BEŞ ŞEY KADERDİR" Doğum,evlenme,ölüm,imtihanlar ve duaların kabulü.Bunlardan en önemlisi,İMTİHAN dır.Allah,bu imtihanları ya kendisi takdir ederek ya da bizim dışımzdaki iradelerin bize karşı yapmak istediklerine müsade etmek suretiyle "BU İMTİHANLARDAN İBRET ALARAK-ALLAH'A ULAŞMAYI DİLEYEREK- DÜNYA VE AHİRET SAADETİNE ULAŞABİLMEMİZ İÇİNDİR" bize eziyet için değil.

   Bununla ilgili ayetlere,hadislere ve bu imtihanları yaşayan Allah’ın evliyalarının sözlerine baktığımızda gercek mahiyetini idrak ederiz.

 
SAİDİ NURSİ HZ.LERİ VE TARİKAT
Ferhat BAŞTUĞ - Makaleleri

lale2Şu hayat-ı dünyeviyenin hakikatını bir vâkıâ-i hayâliyyede Eski Said görmüş. Onu Yeni Said'e döndürmüş olan şu vâkıâ-i temsiliyeyi dinle:Gördüm ki, ben bir yolcuyum. Uzun bir yola gidiyorum. Yâni gönderiliyorum. Seyyidim olan zât, bana tahsis ettiği altmış altından tedricen birer miktar para veriyordu. Ben de sarfedip pek eğlenceli bir hana geldim. O handa bir gece içinde on altını kumara mumara, eğlencelere ve şöhret-perestlik yoluna sarfettim. Sabahleyin elimde hiç bir para kalmadı. Bir ticaret edemedim. Gideceğim yer için bir mal alamadım. Yalnız o paradan bana kalan elemler, günahlar ve eğlencelerden gelen yaralar, bereler, kederler benim elimde kalmıştı. Birden ben o hazîn hâlette iken orada bir adam peyda oldu. Bana dedi: "Bütün bütün sermayeni zayi' ettin. Tokata da müstehak oldun. Gideceğin yere de müflis olarak elin boş gideceksin.

 
TEVEKKÜL’ÜN SIRRI
Ferhat BAŞTUĞ - Makaleleri

lale1TEVEKKÜL’ÜN SIRRI
Saadetin yaşanmasındaki en büyük faktör, îmândır. Allah’ın size ne kadar yardım edeceğine îmân edebilirseniz, o seviyede yardım alırsınız.
Şeytanın bütün gayreti, sizi Allahû Tealâ'dan alabileceğiniz yardımın üst seviye bir îmâna ulaşarak sizin tarafınızdan temin edilmesine engel olmaktır. Bütün gayretiyle îmânınızı sarsmaya çalışır. Kanunu biliyor. Ne kadar îmân ederseniz, Allah'tan onun karşılığını alırsınız. Yani Allahû Tealâ'nin size hangi seviyede yardım edeceğinize îmân ederseniz, inanırsanız, Allah'tan da o kadar yardım alırsınız. Bunu aşmaksa, iblisin telkinleri sebebiyle kolay bir şey değildir.
Burada dikkatle bakın! Allahû Tealâ'nın tevekkül dediği şey, sizin Allah’ın yardımına dayalı olan düşünce sisteminizdir. Allah’ın yardımının size hangi seviyede geleceğine îmân ediyorsanız, Allah'tan o seviyede bir yardım alırsınız, daha fazla değil. İşte neye inanırsanız, o kadarı size gelir.

 
ŞEYTANIN DOSTLARI KİMLERDİR ?
Ferhat BAŞTUĞ - Makaleleri

lale8Şeytan,hiç kimsenin ibadet yapmasına karışmaz.İnsanlar “ibadet etsinler ve o ibadetlerin kendilerini kurtaracağını zannetsinler ama o ibadetler kendilerini kurtarmasın”İşte ŞEYTANI DOST EDİNENLER BUNLARDIR AMA FARKINDA DEĞİLDİRLER.

1-Mü’min olmayanların

 4 / NİSA - 76 Âmenû olanlar, Allah'ın yolunda savaşırlar ve kâfir olanlar ise tagutun yolunda savaşırlar. O halde şeytanın dostlarıyla savaşın. Muhakkak ki şeytanın hilesi zayıftır.

7 / A'RAF - 27 : Ey Âdemoğulları! Şeytan, sizin ebeveyninizi (anne ve babanızı), onların ayıp yerlerinin görünmesi için elbiselerini soyarak, cennetten çıkardığı gibi sakın sizleri de fitneye düşürmesin. Muhakkak ki; o ve onun kabilesi (topluluğu), sizin onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Muhakkak ki; Biz şeytanları mü'min olmayanlara dost kıldık.

 
RÜYET ALLAH’I GÖRMEK
Ferhat BAŞTUĞ - Makaleleri

lale73 / AL-İ İMRAN - 18 : Şehidallâhu ennehû lâ ilâhe illâ huve, vel melâiketu ve ulûl ilmi kâimen bil kıst(kıstı), lâ ilâhe illâ huvel azîzul hakîm(hakîmu). 

Allah, şehâdet (şahitlikL) etti: muhakkak ki O'ndan başka ilâh yoktur. Melekler ve ilim sahipleri de adaletle kâim oldular (şahit oldular) ki, O'ndan başka ilâh yoktur, (O) Azîz'dir, Hakîm'dir.

50 / KAF - 37 : İnne fî zâlike le zikrâ li men kâne lehu kalbun ev elkâs sem’a ve huve şehîdun.
Muhakkak ki bunda kalpleri olan ve ilka edilenleri işitebilen ve (kalp gözleri ile Allah'a) şahit olan kişiler için mutlaka ibret vardır.

43 / ZUHRUF - 86 : Ve lâ yemlikullezîne yed’ûne min dûnihiş şefâte illâ men şehide bil hakkı ve hum ya’lemûn(ya’lemûne).
Ve onların, O'ndan (Allah'tan) başka taptıkları şeyler şefaate malik değildir. Hakk'a şahit olanlar hariç ve onlar (Hakk'ı) bilirler.

 
<< Başlangıç < Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sonraki > Son >>

Sayfa 9 / 16