Bilgi

Sevgili kardeşlerim!.. Bu sitededeki bütün yazılar,  mp3 sohbetler,  TV programları, tamamen Efendimizden öğrendiğimiz ilimle gerçekleştirilmiştir. Sizler de Allah’a ulaşmayı dileyip, Hacet Namazı ile Allah’a sorarak öğrenip tabi olacağınız Mürşidiniz, Allah’tan aldığı ilimleri sizlere de öğretecektir inşaallah. Allah hepinizden razı olsun.

RENKARNASYON SAFSAATASI
Ferhat BAŞTUĞ - Makaleleri

lale5RENKARNASYON SAFSAATASI
Reenkarnasyon;Fransızca bir kelimedir.Geri dönüş anlamındadır.Osmanlıca da ise;”TENASÜH” tür adı.Bazı vatandaşların “Budist felsefesine”Kur’anı kerimden dayanak bulmak için bazı ayetleri “kendilerince yorumlama” çabası ile FESAT ÇIKARMA peşindedirler.
Aliimran/7: Kitab'ı sana indiren O'dur. Onun bir kısmı muhkem (hüküm ihtiva eden, mânâsı açık olan) âyetlerdir, onlar Kitab'ın esasıdır ve diğerleri, muteşâbihtir (yoruma açık âyetlerdir). “Fakat kalplerinde eğrilik (bâtıla meyil) bulunanlar, bu sebeble muteşâbih olanlara (yorum gerektirenlere) tâbî olurlar. Ondan fitne çıkarmak için, onun te'vilini (yorumunu) yapmak isterler.” Ve onun te'vilini Allah'dan başka kimse bilmez ve ilimde rusuh sahipleri ise: "Biz O'na îmân ettik, hepsi Rabbimizin katındandır" derler, onlar da tezekkür edemezler, sadece Ulûl'elbab (daimi zikrin ve sırların sahipleri) (tezekkür edebilir).

 
AYET,HADİS VE EVLİYA SÖZLERİYLE“ALLAH ‘A ULAŞAMAYI DİLEMENİN VARLIĞI VE FARZİYETİ”
Ferhat BAŞTUĞ - Makaleleri

lale4AYET,HADİS VE EVLİYA SÖZLERİYLE“ALLAH ‘A ULAŞAMAYI DİLEMENİN VARLIĞI VE FARZİYETİ”
YUNUS/7,8: Muhakkak ki onlar, Bize ulaşmayı (hayatta iken ruhlarını Allah'a ulaştırmayı) dilemezler. Dünya hayatından razı olmuşlardır ve onunla doyuma ulaşmışlardır ve onlar âyetlerimizden gâfil olanlardır.İşte onların kazandıkları (dereceler) gereğince varacakları yer ateştir (cehennemdir)
RUM/31: O'na (Allah'a) yönelin (Allah'a ulaşmayı dileyin) ve O'na karşı takva sahibi olun. Ve namazı ikame edin (namaz kılın). Ve (böylece) müşriklerden olmayın.

 
KUR'AN-I KERİM VE HADİSLERDE AHİRZAMAN-(5)
Ferhat BAŞTUĞ - Makaleleri

lale8KUR'AN-I KERİM VE HADİSLERDE AHİRZAMAN-(5)
Dediler ki: "Eğer seninle birlikte hidayete uyacak olursak, yerimizden (yurdumuzdan ve konumumuzdan)
çekilip-kopartılırız." Oysa biz onları, kendi katımızdan bir rızık olarak her şeyin ürününün aktarılıp
toplandığı, güvenli bir harem'de yerleşik kılmadık mı? Fakat onların çoğu bilmiyorlar. (Kasas Suresi, 57)
İşte böyle, senden önce de (herhangi) bir memlekete bir elçi göndermiş olmayalım, mutlaka onun refah
içinde şımarıp azan önde gelenleri (şöyle) demişlerdir:

 
KUR'AN-I KERİM VE HADİSLERDE AHİRZAMAN-(4)
Ferhat BAŞTUĞ - Makaleleri

lale1KUR'AN-I KERİM VE HADİSLERDE AHİRZAMAN-(4)
TALUD KISSASI
Muhammed b. Hanefi'den (r.a.) rivayet edildi ki:
Bir gün biz Hz. Ali'nin yanindayken birisi Hz. Mehdi'den sual etti. Ali (r.a.) "Heyhat" dedi. Sonra eliyle bir
dokuz yaptı ve sonra da O ahir zamanda, kişiye "Allah'dan kork , Allah'dan kork"denildiği zamana çıkar
dedi. (ve şöyle devam etti):
Bulutların semada toplandığı gibi, Allah O'nun etrafına bir kavim toplar. Onların kalblerini uzlaştırır. Onlar
içlerinden şehit düşene üzülmez, kendilerine katılana da sevinmezler. Sayıları Bedir ashabı kadardır.

 
KUR'AN-I KERİM VE HADİSLERDE AHİRZAMAN-(3)
Ferhat BAŞTUĞ - Makaleleri

lale8KUR'AN-I KERİM VE HADİSLERDE AHİRZAMAN-(3)
Bu yorumla değerlendirildiğinde "hemen hiçbir söz anlamayan" tabirinin de yapılan uydu yayınını, bazı zamanlar
kavrayamayan bir kavme işaret ettiği düşünülebilir. Bu kavim yayının bozulduğu anlarda sözü anlayamıyor, sonra
yayın düzeldiğinde de makul olarak hemen kavramaya başlıyor olabilir. (En doğrusunu Allah bilir.)
Kehf Suresi'nin 86. ayetinde geçen "... kara çamurlu bir göze" teklindeki ifade de dikkat çekicidir. Çünkü normal bir

 
KUR'AN-I KERİM VE HADİSLERDE AHİRZAMAN-(2)
Ferhat BAŞTUĞ - MakalelerikurKUR'AN-I KERİM VE HADİSLERDE AHİRZAMAN-(2)
GÜZEL OLMASI


 


O (Mehdi) güzel bir delikanlıdır, güzel yüzlüdür. Yüzünün 


nuru başına ve saçlarının siyahına kadar

yükselir.
Mehdilik ve Imamiye, 153 (Ikdüd, Dürer'den)
Yüzü parlayan yıldız gibi nurludur.
El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, 33
Kitab-ül Burhan Fi Alamatil-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, 22
İşari manada ayet mealleri:

 
KUR'AN-I KERİM VE HADİSLERDE AHİRZAMAN-(1)
Ferhat BAŞTUĞ - Makaleleri

lale2KUR'AN-I KERİM VE HADİSLERDE AHİRZAMAN-
****************************************************************
Kur’an-ı Kerim; hükmü kıyamete kadar sürecek olan her şeyin bazen çok açık, bazen kapalı, bazen müteşabih fakat eksiksiz bir şekilde yer aldığı Allah'ın eşsiz kelamıdır. Kur’an-ı Kerim'in en büyük mucizelerinden birisi de her asra ve her asırda farklı kapasiteden her insana anlayabileceği mesajin kapsamında bulunmasıdır.
İslam'ın dünyaya hakim olması, peygamberimizin (s.a.v.) vefatından sonra kıyamete kadar olacak hadiselerin en mühimidir. Mehdi ise, bu hakimiyetin başından sonuna en önemli şahsiyetidir.
Kur’an-ı Kerim de, yukarıda söylediğimiz mucizesi itibariyle tabi ki, bu konu ve kişi hakkında pek çok işari manada ayet bulunacaktır.
Peygamber (s.a.v.) efendimiz Mehdiyet hadisesi ile Kur’an-ı Kerim arasında bizzat bir ilgi ve bağlantının kurulması için ayrıca çeşitli hadis-i şerifler de
bildirmişlerdir.

 
ŞEYTANIN TUZAKLARI-1-
Ferhat BAŞTUĞ - Makaleleri


lale7ŞEYTANIN TUZAKLARI-1(ALLAH GAFURURRAHÎMDİR)
İNSANLARA,”ALLAH’IN RECETELERİ KUR’ANI KERİMDE AÇIKLANMIŞ ONLARI HAYATIMIZA GEÇİRELİM”DENDİĞİNDE;”ALLAH GAFURRAHİM’DİR MUTLAKA AFFEDER” KARŞILIĞINI ALIRSINIZ.ÇÜNKÜ ŞEYTAN ALLAH’IN GERCEKLERİNİ 
ÖRTMEK İÇİN “EMANİYYE’Yİ”ASIL OLARAK KABUL ETTİRMEYİ BAŞARMIŞTIR.

 
<< Başlangıç < Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sonraki > Son >>

Sayfa 2 / 16