Bilgi

Sevgili kardeşlerim!.. Bu sitededeki bütün yazılar,  mp3 sohbetler,  TV programları, tamamen Efendimizden öğrendiğimiz ilimle gerçekleştirilmiştir. Sizler de Allah’a ulaşmayı dileyip, Hacet Namazı ile Allah’a sorarak öğrenip tabi olacağınız Mürşidiniz, Allah’tan aldığı ilimleri sizlere de öğretecektir inşaallah. Allah hepinizden razı olsun.

ALLAH İLE OLAN AHD’İ YERİNE GETİRMEK
Ferhat BAŞTUĞ - Makaleleri

lale3lale3Allah ile olan AHD imiz nedir ? Kalu bela günü olarak bilinen ezelde bizden alınan bir sözdür,yapılan bir anlaşmadır (misak-imzalanan bir vesikadır).

   Bu vesikanın içeriğinde neler var ? Takva sahibi olmak var,Ruhumuzu ölmeden evvel Allah’a ulaştırmak (vasıl etmek-vuslat-hidayet) var,Nefs’imizin Tezkiyesi ve Tasviyesi var,Allah’a kul olmak var,Ruh’un ,fizik vücudun,nefs’in ve iradenin teslimleri var.

   Bunların bütününü yerine getirmek asıldır.Ancak bunların bütününü yerine getirmek herkes için gecerli ise de çok uzun zaman alacağı ve kolay olmayacağı için asgari seviyede bütün bunların temelinde olan “Allah’a ulaşmayı dileyerek”Allah’ın bizi;kendisine ulaştırması kendisine hidayet etmesi,Takva sahibi kılması ve daha önce biz şeytana kul iken kendisine kul eylemesidir.Bu dilek neden bu kadar önemlidir ? Çünkü bu dilek;sadece “kalben Allah’a yönelmedir”.

 
ÖLÜ İKEN DİRİLMEK VE NUR SAHİBİ OLMAK
Ferhat BAŞTUĞ - Makaleleri

lale5Mü’min olmanın birinci alameti “zulmetten nur’a çıkmaktır”.Başlangıçta herkes zulmettedir,dalalettedir, tagut’un (şeytanın) dostudur ve Allah katında ölüdür.Ancak kalbine rahmet nuru ulaştığı zaman mü’min dir Allah’ın dostudur,Allah katında diridir.

2 /BAKARA - 257 : Allah, âmenû olanların (Allah'a ulaşmayı

dileyenlerin) dostudur, onları (onların nefslerinin kalplerini) zulmetten nura

çıkarır. Ve kâfirlerin dostları taguttur (onlar, şeytanı dost edinirler, şeytan kimseye

dost olmaz), onları (onların nefslerinin kalplerini) nurdan zulmete çıkarırlar. İşte onlar, ateş ehlidir. Onlar, orada ebedî kalacak olanlardır.

 
İSLAMIN BEŞ ŞARTI KURTULUŞ İÇİN YETERLİ Mİ? - KUR’AN,HADİS VE EVLİYALARIN SÖZLERİ IŞIĞINDA
Ferhat BAŞTUĞ - Makaleleri


lale6

Bugün İslam alemi nin Dünyadaki en geri toplumu oluşturmasındaki tek negatif unsur “İSLAMIN BEŞ ŞARTI UYDURMASIDIR “.

Bu uydurma İslam aleminin ve örnek olamadıkları için insanların büyük bir kısmının da  islamla şereflenmediklerinden dünya saadetinide yaşayamadıkları Ahirettede Cehenneme gitmelerine sebeb olacaktır.Çünkü bütün insanlar başlangıçta DALALETTEDİR.

DALALET; Dünya hayatında da huzursuz olmanın ve kıyametten sonrada cehenlemlik olmanın kesin işaretidir.

 

 

 

 

 

5 / MAİDE – 105

Ey âmenû olanlar! Nefsleriniz, üzerinizedir (nefsinizin sorumluluğu üzerinize borçtur). Siz hidayette iseniz, dalâletteki bir kimse size bir zarar veremez. Hepinizin dönüşü Allâh'adır. O zaman yapmış olduğunuz şeyleri size haber verecek.

 
TABİYET ŞARTMIDIR ?
Ferhat BAŞTUĞ - Makaleleri

lale7Allah’a dolayısyla onun görevlendirdiği ve emrettiği  kimselere tabi olmayanlar otomatik olarak (isteseler de istemeseler de) ŞEYTAN’A veya ONUN DAVULUNU ÇALANLARA TABİ OLURLAR. (Heva ve heveslerine vahyeden de şeytandır zaten)

Secde/24- Ve onlardan, emrimizle hidayete erdiren imamlar kıldık ve sabır sahibi oldukları ve âyetlerimize (Hakk'ul yakîn seviyesinde) yakîn hasıl etmiş oldukları için.

A’raf/159-Ve Musa (A.S)'ın kavminden bir ümmet vardır. Hakk'a hidayet ederler (hidayete ulaştırırlar). Ve onunla (hak ile) adaletle hükmederler.

A’raf/181-Ve yarattıklarımızdan bir ümmet vardır ki, Hakk'a (Allah'a) ulaştırırlar ve onunla adaletle hükmederler.

İsra-62,63-İblis) dedi ki: “Senin görüşüne göre, benim üzerime (benden daha) mükerrem (ikram edilmiş, şerefli) kıldığın kimse bu mu? Eğer beni kıyâmet gününe (kadar) tehir edersen (ertelersen), onun zürriyetinden (neslinden) pek azı hariç, mutlaka bana (kendime) tâbî kılacağım.”

 
TAKVA NEDİR ? NASIL TAKVA SAHİBİ OLUNUR ?
Ferhat BAŞTUĞ - Makaleleri

lale8Takva; vav, kaf,ye harflaerinden oluşan vikaye kökünden  gelmedir.

    Takva; Lügat anlamı olarak,Sakınmak,cekinmek,korunmak demektir.

   Diyanet işleri başkanlığı İslami ilimler ansiklopedisi. Terim olarak ta “Allah korkusundan dolayı günah işlemekten ve şüpheli şeylerden şiddetle kacınmaktır.Allah’ın emirlerini tutup haramlarından kacınmaktır.

   Türkiye gazetesi dini terimler sözlüğü;Allah tan korkmak,haramlardan sakınmak.

   Allah’a göre Takva;Allah’ın emirlerini yerine getirmek Allah’ın yasaklarından kacınmaktır.Allah’tan korkmak değildir.Eğer öyle olsaydı,Şeytan da takva sahibi olur cehennemden kurtulurdu.

 
TASAVVUF NEDİR ?
Ferhat BAŞTUĞ - Makaleleri

lale4Tasavvuf,kimileri tarafından sof (yün) kelimesinden kimilerine göre de sofa (Peygamber (sav) efendimizin devamlı sohbet yaptığı üstü kapalı etrafı açık salon) kelimesinden geldiği söylenir.Ama Tasavvufun gercek anlamı; Peygamber (sav) efendimiz ve bütün sahabenin KUR’ANI HAYATLARINA gecirdikleri bir hayat tarzıdır.

   Bütün sahabe ne yapmışlar ? -7 safhada 4 teslimi gercekleştirmişler.

1.safhada Allah’a ulaşmayı dilemişler;Zümer/17- Ve onlar ki; taguta (insan ve cin şeytanlara) kul olmaktan içtinap ettiler (kaçındılar, kendilerini kurtardılar). Çünkü Allah'a yöneldiler (Allah'a ulaşmayı dilediler). Onlara müjdeler vardır. Öyleyse kullarımı müjdele!

 
KIYAMETTE ŞEFAAT VARMIDIR?
Ferhat BAŞTUĞ - Makaleleri

lale5 Şefaat,kişinin dünya hayatını yaşarken,Allah’a ulaşmayı (Allah’a hidayet olmayı) dilemesiyle Allah’ın o kişinin kalbine “mürşid”sevgisini koymasının ardından HACET NAMAZI kılarak Allah’ın gösterdiği mürşide tabi olunduğunda her devirde var olan “asaleten peygamber imamların, onların olmadığı devrelerde vekaleten veli resul imamların talepleri ile Allah’ın o kişinin bütün günahlarını sevaba cevirmesidir.Kıyamette kesinlikle şefaat söz konusu değildir.

İşte şefaat’e yetkili kişiler.Ne yazıkki gercek olmayan “hadislerle”Allah’ın ayetlerini örtmeye calışırlar.

 
İRŞAD NEDİR ? ŞART MIDIR ?
Ferhat BAŞTUĞ - Makaleleri

lale2İrşad; Allah’a ulaşmayı dileyerek Allah’ın “İRŞAD’A MEMUR VE MEZUN KILDIĞI BİR MÜRŞİD’İ” Allah’tan hacet namazı ile sorarak o’na tabi olmakla,Şeytanın sultasından  ve nefs’in afetlerinden kurtulup Allah’ın ilmiyle ilimlenmektir.

18 / KEHF – 65-66 : Böylece katımızdan, kendisine rahmet verdiğimiz ve ledun (gizli) ilmimizden öğrettiğimiz kullarımızdan bir kul buldular. Musa (A.S) ona şöyle dedi: “Rüşde ulaşmak üzere, sana öğretilen (ilmi ledun) den bana öğretmen için, sana tâbî olabilir miyim?”

49 / HUCURAT – 7-8 : Ve aranızda Allah'ın Resûlü olduğunu biliniz. Eğer işlerin çoğunda size itaat etseydi, mutlaka sıkıntıya düşerdiniz. Fakat Allah, size îmânı sevdirdi ve onu kalplerinizde müzeyyen kıldı. Küfrü, fıskı ve isyanı size kerih gösterdi. İşte onlar, onlar irşad olanlardır. (Bu) Allah'tan bir fazl ve ni'mettir. Ve Allah; Alîm'dir, Hakîm'dir.

İrşad farzmıdır ?

   Evet,farzdır.Allah her şeyi zııdı ile kaim kılmıştır (Zariyat/49)

 
<< Başlangıç < Önceki 11 12 13 14 15 16 Sonraki > Son >>

Sayfa 13 / 16