Bilgi

Sevgili kardeşlerim!.. Bu sitededeki bütün yazılar,  mp3 sohbetler,  TV programları, tamamen Efendimizden öğrendiğimiz ilimle gerçekleştirilmiştir. Sizler de Allah’a ulaşmayı dileyip, Hacet Namazı ile Allah’a sorarak öğrenip tabi olacağınız Mürşidiniz, Allah’tan aldığı ilimleri sizlere de öğretecektir inşaallah. Allah hepinizden razı olsun.

MEHDİ,İMAM İSKENDER ALİ MİHR HZ.HAKKINDAKİ MEDH’İYELER (HAMİ DİVANI:1815-1892)
Ferhat BAŞTUĞ - 'KUR'AN,HADİS VE EVLİYA DİVANLARIYLA MEHDİ AS

lale6(HAMİ DİVANI:1815-1892)
***RUHANİ TOPLUMUNDAN DERSİNİ ALIP İRFAN SAHİBİ OLAN GÖNLÜNÜ BAŞKA ŞEYLERDEN ARINDIRIP,MUHABBETLE ALLAH’IN ZATINI ARZULAYAN,UÇMAK AŞK’I İLE HER ZAMAN İLAHİ ALEME GİDEN,VARLIKLAR ALEMİNDE BÜTÜN KAİNAT’A HÜKMEDEN,İSKENDER AS HEVESİNE UYARMI HİÇ ?


***HAKK İLE ASKERİN KUMANDANLARI:(12 imamlardan) HZ.MUHAMMED ET TAKİ İLE HZ.ALİ EN NAKİ’DİR.AMA O ENBÜYÜK PADİŞAHLAR PADİŞAH’I MEHDİ,İSKENDER AS LİVA-İ HAMD SANCAĞINA Bİ HAKK’IN SAHİPTİR
Bi-hakk-ı şah Taki ile Naki vü askeri-server
Bi-hakk-ı Mehdi-i sahib-liva şahenşeh-i uzma
((HAKK İLE ASKERİN KUMANDANLARI:(12 imamlardan) HZ.MUHAMMED ET TAKİ İLE HZ.ALİ EN NAKİ’DİR.AMA O ENBÜYÜK PADİŞAHLAR PADİŞAH’I MEHDİ AS LİVA-İ HAMD SANCAĞINA Bİ HAKK’IN SAHİPTİR))
 Ba is-i ihya-yı dindir Mehdi-i şahib-liva
Reh-nüma ol nur-ı pak-i hazret-i Yezdan bize  
 (GÖNDERİLEN DİNİ YENİDEN HAYATA GEÇİRECEK OLAN”LİVA-YI HAMD SANCAĞINA”SAHİP MEHDİ AS’DIR.NUR-İ PAK-İ OLAN ALLAH’IM BİZE YOL GÖSTER)
Mehdi-i sahib-liva sahenşehi ferman-reva  
Melce-i şah u geda nur-ı semavat u zemin
 (FERMAN,LİVA-YI HAMD SANCAĞININ SAHİBİ OLAN MEHDİ AS’INDIR.O ŞAH’TAN GELECEK OLAN “NUR’A” SEMALAR VE YERYÜZÜ MUHTAÇTIR.)
Ol gunes burc-ı saadetden tulu eyler deyüp
Muntazar tesrifine hep evvelin ü Ahirin
 (O’NUN,GÜNEŞİN SAADET BURCUNDAN DOĞUP AÇIĞA ÇIKMASINI ÜMİTLE BEKLİYORLAR.HEM EVVELKİLER HEM DE SONRAKİLER)
Hak-cuy olalım terk idelim gayr-ı rızayı
Olsan dahi İskender u Cemşid u Suleyman
Elbette felek bir gun ider hak ile yeksan  
 ((ARTIK HAKK’I ARAYALIM (Allah’a ulaşmayı dileyelim) ALLAH’IN RIZASI DIŞINDAKİLERİ TERK EDELİM.İSTERSEN İSKENDER AS OL İSTERSEN SÜLEYMAN AS.ELBETTE FELEK BİR GÜN YERLEBİR EDER))
Hem Askeri vü Mehdi sehenşah-ı hudaya
Hem Naki vu Askeri nuru’l-hudanın hurmeti
şah-ı eAlem Mehdi-i sahib-liva’nın hurmeti  
 (HEM HİDAYETÇİLERİN PADİŞAHI MEHDİ AS’IN ASKERİ,HEM HİDAYET NURUNUN SAHİBİ HZ.ALİ EN NAKİ’NİN ASKERİ,ALEMLERİN ŞAHI,LİVA-YI HAMD SANCAĞININ SAHİBİ MEHDİ AS HÜRMETİNE)
Men aref dersin alanlar zumre-i ruhaniden
Beyt-i ma mur-ı dil-i hubb-ı sivadan arıdan
Refref-i aşkile her dem seyr-i lahuta giden
Alem-i hestide iklim-i vucuda hükm iden
Milket-i iskender u Daraya eyler mi heves  
(RUHANİ TOPLUMUNDAN DERSİNİ ALIP İRFAN SAHİBİ OLAN GÖNLÜNÜ BAŞKA ŞEYLERDEN ARINDIRIP,MUHABBETLE ALLAH’IN ZATINI ARZULAYAN,UÇMAK AŞK’I İLE HER ZAMAN İLAHİ ALEME GİDEN,VARLIKLAR ALEMİNDE BÜTÜN KAİNAT’A HÜKMEDEN,İSKENDER AS HEVESİNE UYARMI HİÇ ?)
İmam-ı Mehdi-i sahib-liva uşşak-ı rencura
Nihan u Aşkaradır tabib-i Alim-i hazık
((EY!..MEHDİ,İMAM,LİVA-YI HAMD SANCAĞININ SAHİBİ,AŞIKLARI İNCİTMEYEN,GİZLİ DEĞİL AŞİKAR,MAHARETLİ ALİM DOKTORSUN)
Terahhum kıl beni dur itme hak-i Asitanından  
Sana cana ebed ben bir gulam-ı halka ber-guşam
Bas egmem devlet-i İskender u Dara vü Cemşid’e
Harabat-ı muganda gerci bir edna aba-pusam
 (EY EBEDİ SEVGİLİ İSKENDER AS!..BANA MERHAMET EYLE,BENİ ASİSTANLIKTAN MEN ETME.SENİ DİNLEYEN,BAŞKALARINA BAŞ EĞMEYEN,ATEŞPERESTLERİN VİRANESİNDE HALKIN İÇİNDEN ÇIKAN BİR GENÇ DERVİŞİM.)
                                                              HAMİ DİVANINDAN
www.belgeler.com/blg/1gf8/hm-dvni-divan-of-hami
Hâmi 19. yy.da yaşamış bir divan şâiridir. 1815'te doğmuştur. Maraşlıdır. Hâmi, 1892'de ölmüştür. Hayatı ve edebî kişiliği hakkında çok az bilgiye sahibiz. …