Bilgi

Sevgili kardeşlerim!.. Bu sitededeki bütün yazılar,  mp3 sohbetler,  TV programları, tamamen Efendimizden öğrendiğimiz ilimle gerçekleştirilmiştir. Sizler de Allah’a ulaşmayı dileyip, Hacet Namazı ile Allah’a sorarak öğrenip tabi olacağınız Mürşidiniz, Allah’tan aldığı ilimleri sizlere de öğretecektir inşaallah. Allah hepinizden razı olsun.

MEHDİ,İMAM İSKENDER ALİ MİHR HZ.HAKKINDAKİ MEDH’İYELER(MEŞHURÎ DİVANI:1783-1857)
Ferhat BAŞTUĞ - 'KUR'AN,HADİS VE EVLİYA DİVANLARIYLA MEHDİ AS

lale5(MEŞHURÎ DİVANI:1783-1857)
***ALLAH’IN “ŞERİATININ MUTLAK VEKİLİ SENSİN” NE OLUR BÜTÜN İNSANLAR VE CİNLER,SENİN EMİR VE YASAKLARINA UYMAYA DEVAM ETSELER;
***SEN “O TAHT’IN ADALETLİ SULTANISIN Kİ;”DERGAH’INA YÖNELMEK BİR ŞEREF’TİR.O DEVRİN HÜKÜMDARLARINA”
***NİCE CEMŞİD’LER (Namlı padişahlar) İSKENDER AS’IN DERGAH’INA SAĞLAMCA BAĞLANSALAR VE BUNDAN DOLAYI GURURLANSALAR MUTLAKA YERİNDE OLUR BU DÜNYADA.


Tecâvüz eyleyip kânûn-ı Sultân Süleymân'ı
Niçe bid'atlar eylemişlerdi fuzûlâne
Ferâmûş eyleyip bunca hukûk-ı lutf-ı ihsânı
Cefâlar kalmamışdı etmedik sâbıkda hânâna
((KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN ZAMANINDA,O ESKİ PADİŞAHLARA LÜTFEDİLEN HAKİKATLARI DEVREDEN ÇIKARIP,FUZULİ BİD’AT LARLA TECAVÜZ EDEREK (İslam’a) YAPMADIKLARI CEFA KALMADI))
Bi-hamdillâh ki böyle bulduğun gördük o bed-kârın
Bütün etdiklerin Osmâniyân-ı mülk-dârâna
 ((Ey İskender as) HAMDOLSUN Kİ,SENİN DE BU OSMANLI MÜLKÜNDE BU YAPILANLARIN NE KADAR KÖTÜ BİRŞEY OLDUĞUNU BİLDİĞİNİ GÖRDÜK.))
Şehenşâhâ felek-câhâ hıdiv-i âsumân-kadrâ
Eyâ hurşîd-i tîği fer veren bu mülk-i Osmân'a
((ACABA!..(Allah’ın) SEMAVATTAKİ,İTİBARLI,KADR VE KIYMETİ DEĞERLİ,OSMANLI MÜLKÜNE GÜÇ VERECEK,PADİŞAHLAR PADİŞAHI OLARAK SEÇTİĞİ,ELİNDE “MİHR’İN KILICI OLAN VEZİR’İ” KİM ?))
Sen ol şâhenşeh-i mülk-i dilîrsin ki havfından,
 Adem teng oldu Sâm u Rüstemân u Kahramânân'a
 (BU MÜLK’ÜN (Eski Osmanlı Mülkündekiler) İNSANLARI,KAHRAMAN GÖRÜNEN HÜKÜMDARLARIN ÖLDÜRME KORKUSUNDAN SIKINTIDADIRLAR.SEN OL ONLARA PADŞAHLAR PADİŞAHI)
N'ola olsan muvaffak böyle emr-i sa'b u düşvâra
Ki sensin şimdi mazhar her husûsda avn-i Yezdâna
 (NE OLUR,BU GÜÇ VE ZOR İŞLERE (Bu zulümlerin önüne geçmeye) MUVAFFAK OLSAN.ÇÜNKÜ ŞİMDİ SADECE” SEN HER HUSUSTA ALLAH’UTEALANIN YARDIMINI ALMAYA HAK SAHİBİSİN”))
Husûsâ bu gazâ-yı ekberinden zâhir olmuşdur
Min-indillâh müeyyed olduğun kâr-azmâyâna  -din uğruna yapılan muharebe-Allah katında doğrulanmış-
(ÖZELLİKLE;“BU DİN UĞRUNA YAPTIĞIN MUHAREBEDE NE KADAR MAHARETLİ OLDUĞUN”,ALLAH KATINDA DOĞRULANMIŞTIR)
Adûdan çünki ecdâd-ı izâmın sârın ahz etdin
 Sezâ şimden geri tîğin asarsan arş-ı Rahmân'a
 (YEMİN ETTİĞİN,ŞANI BÜYÜK ECDADININ İNTİKAMINI ALDIN ARTIK.ŞİMDİ ASARSIN KILICINI“RAHMANIN ARŞINA”)
Bu mülkü levs-i şûr-ı bâğîyândan eyleyip tathîr
Çevirdin şûre-zârın sahn-ı hûş-bûy-ı gülistâna
(BU MÜLK’Ü,PİSLİKLERDEN,AZGINLARDAN TEMİZLEYEREK,”ÇORAK VERİMSİZ ARAZİLERİ GÜL’LERİN KOKULARIYLA DOLDURDUN.)
Vekîl-i mutlak-ı sâhib-şerîat şimdi sensin sen
 N'ola cârî olursa emr ü nehyin cinn ü insâna
(ALLAH’IN “ŞERİATININ MUTLAK VEKİLİ SENSİN” NE OLUR BÜTÜN İNSANLAR VE CİNLER,SENİN EMİR VE YASAKLARINA UYMAYA DEVAM ETSELER)
 Sen ol sultân-ı evreng-i adâletsin ki dergâhın
Şerefle Ka'beâsâ kıbledir şâhân-ı devrâna
(SEN “O TAHT’IN ADALETLİ SULTANISIN Kİ;”DERGAH’INA YÖNELMEK BİR ŞEREF’TİR.O DEVRİN HÜKÜMDARLARINA”)
Niçe Cemşîd ü İskender olup dergâhına bende
Tefâhür etseler şâyestedir gerdûn-ı gerdâna
 (NİCE CEMŞİD’LER (Namlı padişahlar) İSKENDER AS’IN DERGAH’INA SAĞLAMCA BAĞLANSALAR VE BUNDAN DOLAYI GURURLANSALAR MUTLAKA YERİNDE OLUR BU DÜNYADA)
http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-213634/h/metin.pdf