Bilgi

Sevgili kardeşlerim!.. Bu sitededeki bütün yazılar,  mp3 sohbetler,  TV programları, tamamen Efendimizden öğrendiğimiz ilimle gerçekleştirilmiştir. Sizler de Allah’a ulaşmayı dileyip, Hacet Namazı ile Allah’a sorarak öğrenip tabi olacağınız Mürşidiniz, Allah’tan aldığı ilimleri sizlere de öğretecektir inşaallah. Allah hepinizden razı olsun.

MEHDİ,İMAM İSKENDER ALİ MİHR HZ.HAKKINDAKİ MEDH’İYELER(NİZAMÎ GENCEVÎ HZ.İSKENDERNAMESİ:1150-1209)
Ferhat BAŞTUĞ - 'KUR'AN,HADİS VE EVLİYA DİVANLARIYLA MEHDİ AS

lale7(NİZAMÎ GENCEVÎ HZ.İSKENDERNAMESİ:1150-1209)
***SEN UMUD KAYNAĞI HIZIR,SEN İSKENDER AS GÜÇLÜ PADİŞAH’SIN,
ASTRONOMİ İLMİNİ AÇIKLAYAN SENSİN,BÜTÜN ALİMLER SANA YÖNELİR.
***(İskender as) MEHDİ’DİR,GÜNEŞ’TİR,BU DÜNYA’DA,
HÜKÜMRANLIĞI,İL DE OBA DA (Bütün cihanda)DEVAMLI KALACAKTIR.


İskender o günkü kamilliğe ulaştı,
Onun tarihine nakışlar vuruldu.
Dine yol gösteren bir hikmet oldu,
Dünyada mübarek bir devlet oldu.
Din için etti çok deliller icad,
Bu dünya yüzünü eyledi abad.
(DÜNYAYI YENİDEN HAYATA GEÇİRDİ)
Könlümdə haqdan savay məgər bir dilək varmı,
Ona qovuşan kəslər başqa bir şey umarmı.
Hansı yerdən gəlibsə həmən yerə çatdı ruh,
Xəyal tapa bilməyən bir gözəllik tapdı ruh
 ((KALBİMDE,HAKK’TAN (O’na ulaşmayı Dilemekten) BAŞKA BİR DİLEK VARMI,
O’NA KAVUŞAN KİMSELER,BAŞKA BİR ŞEY DİLERMİ?
NEREDEN GELMİŞSE,ORAYA (Allah’tan geldi o’na) ULAŞTI RUH,
HAYAL EDİLEMEYEN BİR GÜZELLİK BULDU RUH.))
O gecəni bir daha görə bilmək üçün ah...
Əl qaldırıb göylərə deyirəm: Allah, Allah.
Sən ey xatirəsi könlümə həmdəm,
Adın düşməmişdir bir an dilimdən.
 (O GECEYİ BİR DAHA GÖREBİLMEK İÇİN AH…
EL KALDIRIP GÖKLERE.DİYORUM ALLAH,ALLAH,
SEN,EY HATIRASI KALBİMDE OLANSIN HER AN,
İSMİN DÜŞMEMİŞTİR BİR AN DİLİMDEN.)
Səndən savay heç kəsdən mihr ummadı, qəlbimiz,
Heç bir könül tikənə minnətçi olmadıq biz.
 (SEN’DEN BAŞKA HİÇ KİMSEDEN “MİHR” UMMADI KALBİMİZ,
SENDEN BAŞKA GÖNLÜMÜZE GİRENLERE MİNNETTAR OLMADIK BİZ.)
O – sahə ölçən ağa, məsih ona qulluqcu,
O – Allahın elçisi, Bu yalnız muştuluqcu.
 ((O (İskender as)ÇİFTLİĞİN AĞASI,İSA AS O’NA YARDIMCI,
O,ALLAH’IN RESULÜ,(İsa as) YALNIZ MÜJDECİ.))
Sən – ümid qaynağı Xizr, sən İskəndər güclü şah!
“Məcəsti” şərh edən bilginlərə qibləgah!
((SEN UMUD KAYNAĞI HIZIR,SEN İSKENDER AS GÜÇLÜ PADİŞAH’SIN,
ASTRONOMİ İLMİNİ AÇIKLAYAN SENSİN,BÜTÜN ALİMLER SANA YÖNELİR.))
Şah,kuru çöllere yetiştiği zaman
Yağış yağıyordu çöllerde,ot kalkıyordu
Sanki xızrın izi bu yollarda idi
Sanki xızrın özü,şah ile gidiyordu.
 (O PADİŞAH KURU ÇÖLLERE GELDİĞİNDE,YAĞMUR YAĞIYOR,OTLAR BİTİYORDU.SANKİ HIZIR AS’IN İZİ BURALARDA İDİ.SANKİ,HIZIR AS’IN KENDİSİ PADİŞAH İLE BERABERDİ.)
Diz üstə söz yazıb, ölkələri tutan kəs,
Dünyada heç bir kəsin qapısında baş əyməz.
 (DİZ ÜSTÜNDE SÖZ YAZIP,ÜLKELERİ AYAKTA TUTAN SENSİN,KİMSELERE BAŞ EĞMEZSİN.)
Dizinə dirsəklənib fikrə dalan sənətkar,
Sözlə iki cahanın dövlətini qzanar.
 (DİZİNE DİRSEKLERİNİ DAYAYIP,FİKİRLERE DALAN SANATKAR,SENSİN.SÖZ İLE İKİ CİHAN DEVLETİNİ KAZANAN SENSİN.)
Kətan geyinib gəlir ay camallı türk yarım,
Sökülmüş kətan kimi çatlayır dodaqlarım.
 (KETEN ELBİSE GİYİNMİŞ GELİYOR AY YÜZLÜ”TÜRK”YARİM,SÖKÜLMÜŞ KETEN GİBİ ÇATLIYOR DUDAKLARIM.)
Cansız cisimlərik biz, sən buyur, can ol bizə,
Hamımız qarışqayıq, gəl, Suleyman ol bizə.
 ((BİZ CANSIZ CİSİMLERİZ (Ölüyüz.Enam/122), SEN BUYUR BİZİ DİRİLT(Enfal/24).HEPİMİZ KARINCA’YIZ,GEL SÜLEYMAN OL BİZE.))
Başçı sənsən, bəs neçin başsız qalıbdı karvan?
Mərkəz sənsən, bəs neçin bayraq qalxır kənardan?
 (İMAM SEN İSEN,O ZAMAN KERVAN NEDEN REHBERSİZ KALSIN? MERKEZ SEN OLDUĞUN HALDE BAYRAK NEDEN KENARDAN KALKIYOR ?)
Mənəm! mənəm! deyənlər, gör, bu yolda nə qədər,
Bizim yollarımızı kəsmək istəyəcəklər.
ənin borcun – vəzifən bayrağı yerə salmaq,
Mənim borcum bağrağı ucaltmaq la ucalmaq.
((BENİM!..BENİM!..DİYENLER(Benlik-Enaniyet sahipleri) BU YOLDA NE KADAR ÇOK GÖR.BUNLAR BİZİM YOLLARIMIZI HEP KESMEK İSTİYORLAR.ONLARIN VAZİFELERİ BAYRAĞI YERE BIRAKMAK,BENİM VAZİFEM YÜKSELTİP DALGALANDIRMAK))
Biz ki əl çəkənlərik mənəm qovğasından,
Bəs niyə yapışmışıq dünyanın yaxasından.
 (BİZ Kİ;EL ÇEKTİĞİMİZİ ZANNEDİYORUZ BENLİK DÜŞÜNCESİNDEN,AMA NEDEN YAPIŞMIŞIZ DÜNYANIN YAKASINDAN ?)
Ondan ağsunqurun nəsli güc aldı,
Əcdadı, kamala yetdi, ucaldı.
Mehdidir, günəşdir şah bu dünyada,
Dövləti qalacaq eldə, obada.
 ((İSKENDER AS’)DAN GÜÇ ALDI AKSUNGURUN NESL’İ(Orta asyadan gelen Atalarımızın Nesli) ECDAD’I KEMALE ERDİ YÜCELDİ.O,MEHDİ’DİR,GÜNEŞTİR BU DÜNYA’DA.HÜKÜMRANLIĞI İL’DE OBA’DA(Bütün cihanda).))
(İskender as) MEHDİ’DİR,GÜNEŞ’TİR,BU DÜNYA’DA,
HÜKÜMRANLIĞI,İL DE OBA DA DEVAMLI KALACAKTIR.))
Rüstəmdir, mindiyi Rəxşi fələkdir,
Böyükdür, böyüklük verməkdə təkdir.
 ((RÜSTEM’DİR (Çok kuvvetlidir),BİNDİĞİ ATI FELEKTİR (Her an heryere gidebilir).
BÜYÜKTÜR,BÜYÜKLÜK VERMEKTE TEK TİR.))
O göylə yoldaşdır, buludla birdir,
Qüvvətdə şir kimi, adıda şirdir.
 (O,GÖKLER’LE ARKADAŞTIR,BULUTLAR’LA BERABERDİR,
KUVVET’TE ASLAN GİBİ,İSMİ DE ASLAN’DIR.)
Bir sənədir dəxli dediyim sözün,
Ölkələr ürəyi yurdundur; özün.
 (SÖYLEDİKLERİM SADECE SENİ ALAKADAR EDER,ÜLKELERİN YÜREĞİ SENİN ÖZÜNDÜR.)
Xızr İskəndərsən olduqca məşhur,
Elmin ədalətin verir yurda nur.
 (HIZIR İSKENDER’SİN.YURT’NUR VEREN İLMİN,ADALET’İN ÇOK MEŞHURDUR.)
Dəmirdən İskəndər ayna tapdısa,
Dirilik suyun Xızr capdısa.
Bir ölkənin ki, var sən kimi şahi,
Qorusun o yurdu qadir İlahi.
(EY İSKENDER AS!..DEMİR’DEN AYNA BULDUNSA,DİRİLİK SUYUNU HIZIR AS VERDİYSE;BU ÜLKENİN TEK PADİŞAH’I SEN’SİN KADR’İ İLAHİ O YURDU KORUSUN.)
Ey xoşbəxt, dilində budur hər kimin,
Sənsən sevgilisi yeddi iqlimin.
(KALB’İNDE SENİN SEVGİNİ TAŞIYAN KİŞİ,”BAHTİYAR’DIR.”ÇÜNKÜ SEN YEDİ İKLİM’İN TEK SEVGİLİSİSİN.)
Beşinci ölkəni sən etdin abad,
Altı yurd işindən oldu xeyli şad.
Gördükcə ölkələr mehriban səni,
Yurduna diləyər hökmran səni.
 (BEŞ’İNCİ ÜLKEYİ SEN YENİDEN HAYATA GEÇİRDİN,ALTI’NCI YURT BU İŞTEN ÇOK MUTLU.ÜLKELER SENİN MUHABBETİNİ GÖDÜKÇE,KENDİ YURTLARINA DA HÜKÜMDAR OLMANI ARZULAR)
 (Nizami Gencevi Divanı; http://www.boxca.com/lork2zki7tqr/Nizami_Gencevi_-_Iskendername_Sherefname_.pdf.html)