Bilgi

Sevgili kardeşlerim!.. Bu sitededeki bütün yazılar,  mp3 sohbetler,  TV programları, tamamen Efendimizden öğrendiğimiz ilimle gerçekleştirilmiştir. Sizler de Allah’a ulaşmayı dileyip, Hacet Namazı ile Allah’a sorarak öğrenip tabi olacağınız Mürşidiniz, Allah’tan aldığı ilimleri sizlere de öğretecektir inşaallah. Allah hepinizden razı olsun.

ŞEYTANIN TUZAKLARI -3-
Ferhat BAŞTUĞ - Makaleleri

lale8ŞEYTAN’IN TUZAKLARI-3(Cehennemden Cennete geçiş Hurafesi)
ŞEYTAN’IN TEK SİLAHI EMANİYYE’DİR(Kur’an dışında Kur’ana ters düşen Hurafeler uydurmak.Bakara/78,79-Nisa/118,119,120.Emrine aldığı kişilere,(Rivayetler ve Bazı ilim adamları mesnet gösterilerek)KUR’ANA TERS DÜŞEN HURAFELER YAZDIRILARAK İNSANLARIN ÇOĞUNU OYALAYIP CEHENNEME GİTMELERİNE SEBEP OLMUŞTUR.İŞTE BUNLARDAN BİRİSİ DE:ALLAH’A İNANAN KİŞİ GÜNAHLARI KADAR CEHENNEMDE CEZASINI ÇEKTİKTEN SONRA CENNETE GECECEKLERİNE İNANMALARIDIR.


Allah’ın kitabına baktığımız zaman 53 ayetikerimede “CEHENNEMİN DEVAMLI OLDUĞU VE KESİNLİKLE CENNETE BİR GEÇİŞİN OLMADIĞINI”Görüyoruz.Ama bir tek ayette dahi bunun aksini belirten bir açıklama yoktur.
BAKARA/78,79,80,81: Ve onlardan bir kısmı ümmîlerdir. Onlar (Allah'ın) Kitabı'nı bilmezler, sadece emaniyeyi (kişilerin yazdığı kitapları) bilirler. Ve onlar sadece zanda bulunuyorlar.Artık elleriyle (emaniye bilgiler içeren) kitabı yazanların vay haline! Sonra da onu (bu yazdıklarını) az bir bedel karşılığında satmak için: “Bu Allah'ın indindendir.” derler. İşte onlara yazıklar olsun , elleriyle yazdıkları şeylerden dolayı ve yazıklar olsun onlara, kazandıkları şeyler sebebiyle.Ve (emaniyeye tâbî olanlar): “Ateş bize, sayılı günlerden başka asla dokunmayacak (günahlarımız kadar yanıp cennete gireceğiz).” dediler. De ki: “Allah'ın katından bir ahd mi edindiniz?” O taktirde (Eğer böyle bir ahd almışsanız) Allah, ahdinden asla dönmez. Yoksa Allah'a karşı bilmediğiniz bir şey mi söylüyorsunuz? Hayır (sandığınız gibi değil), kim, günah kazanmış da hataları kendisini kuşatmışsa, işte onlar ARTIK ATEŞ EHLİDİR VE ORADA DEVAMLI KALACAK OLANLARDIR.
ALİİMRAN/23,24: Kendilerine Kitab'dan nasip verilenleri görmedin mi? Aralarında hüküm vermek için Allah'ın Kitab'ına davet olunuyorlar, sonra onlardan bir grub geri dönüyor ve onlar yüz çevirenlerdir.Bu, onların "Ateş bize sayılı günlerden başka asla dokunmayacak" demeleri sebebiyledir. Ve onların dînleri hakkında iftira etmiş oldukları şeyler, kendilerini aldattı,
YUNUS/27:Seyyiat kazanan kimselerin seyyiatlerinin cezası, onun misli kadardır. Ve onları bir zillet kaplar. Ve onların Allah'a karşı bir koruyucusu yoktur. Onların yüzleri karanlık geceden bir parça ile kaplanmış gibidir. İşte onlar, ateş halkıdır. Onlar, orada devamlı kalanlardır (kalacak olanlardır).
NAHL/28,29: Melekler, nefslerine zulmedenleri vefat ettirecekleri zaman onlar teslim olurken: “Biz, bir kötülük yapmadık.” dediler. Hayır, muhakkak ki Allah, yapmış olduğunuz kötü amelleri en iyi bilendir.Haydi, orada ebediyyen kalmak üzere cehennemin kapılarından girin. Kibirlenenlerin (büyüklük taslayanların) kaldığı yer ne kötüdür.
MÜ’MİNUN/102,103: O zaman kimin mizanı (sevap tartıları) ağır gelirse işte onlar, felâha erenlerdir.Ve kimin mizanı (sevap tartıları) hafif gelirse, işte onlar, nefslerini hüsrana düşürenlerdir. Onlar, cehennemde ebediyyen kalacak olanlardır.
MÜ’MİN/75,76:İşte bu, sizin yeryüzünde haksız yere şımarmanız ve azmanız sebebiyledir.Ebediyyen orada kalmak üzere cehennemin kapılarından girin. Artık kibirlenenlerin kalacakları yer ne kötü.
***[İman Ve Küfür Muvazeneleri, On Üçüncü Sözün İkinci Makamı]//risale-i nur//Said Nursi
Kabir var; hiç kimse inkâr edemez. Herkes, ister istemez oraya girecek. Ve oraya girmek için de üç tarzda, üç yoldan başka yol yok.
Birinci yol: O kabir, ehl-i iman için bu dünyadan daha güzel bir âlemin kapısıdır.
İkinci yol: Âhireti tasdik eden, fakat sefahet ve dalâlette gidenlere, bir haps i ebedî ve bütün dostlarından bir tecrit içinde bir haps-i münferit, yalnız başına bir hapis kapısıdır. Öyle gördüğü ve itikad ettiği; ve inandığı gibi hareket etmediği için, öyle muamele görecek.
Üçüncü yol: Âhirete inanmayan ehl-i inkâr ve dalâlet için, bir idam-ı ebedî kapısı, yani hem kendisini, hem bütün sevdiklerini idam edecek bir darağacıdır. Öyle bildiği için, cezası olarak aynını görecek.
***Elbette kıyâmeti koparacak ve o neticeler için tasfiye edecek. İşte şu tasfiyenin neticesinde Cehennem ebedî ve dehşetli bir sûret alıp, tâifeleri tehdidine mazhar olacak. Cennet ebedî, haşmetli bir sûret giyerek ehil ve ashâbı hitabına mazhar olacak.(Sözler | YirmiDokuzuncu Söz |533)


DİĞER AYETİKERİMELER:

Bakara/39,86,162,167,257,275.
Aliimran/88,116
Nisa/14,93,169
Maide/37,80
Enam/28,128
A’raf/36,40
Tövbe/17,63,68
Yunus/52
Hud/39,106,107
Rad/5
Taha/101
Enbiya/99
Furkan/69
Şuara/45
Secde/14
Ahzap/64,65
Saffat/9
Zümer/40,72
Fussilat/24,28
Şura/45
Zuhruf/74,75
Muhammed/15
Mücadele/17
Haşr/17
Tegabun/10
Müzemmil/23
İnfitar/16
Beyyine/6
İşte bu kadar açık ve kesin Allah’ın ayetleri varken aksini iddia edebilmek mümkünmü sizce ?
Fakat Şeytan çok zeki bir mahluk.Herzaman parcasında insanları kandırmayı başarıyor.Halbuki Allah’uteala da her indirdiği kitapta insanları uyarmasına rağmen.
LOKMAN/33: Ey insanlar, Rabbinize karşı takva sahibi olun! Ve o günden korkun ki; baba, oğluna karşılık veremez (yardım edemez). Ve oğul da babasına bir şeyle karşılık veremez. Muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır. Öyleyse dünya hayatı sakın sizi aldatmasın. Garur (tagut), Allah'a karşı sakın sizi kandırmasın.
FATIR/5: Ey insanlar! Muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır. Öyleyse dünya hayatı sizi sakın aldatmasın. Aldatıcılar da sizi Allah ile (affına güvendirerek) aldatmasınlar.
Allah hepinizden razı olsun.Daha geniş açıklamalar:www.ferhatbastug.com adresinde,”NEDEN DÜNYA VE AHİRET SAADETİ İÇİN ALLAH’A ULAŞMAYI DİLEMEK ŞARTTIR,HADİS GERCEĞİ” Dosyalarındadır.

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile