Bilgi

Sevgili kardeşlerim!.. Bu sitededeki bütün yazılar,  mp3 sohbetler,  TV programları, tamamen Efendimizden öğrendiğimiz ilimle gerçekleştirilmiştir. Sizler de Allah’a ulaşmayı dileyip, Hacet Namazı ile Allah’a sorarak öğrenip tabi olacağınız Mürşidiniz, Allah’tan aldığı ilimleri sizlere de öğretecektir inşaallah. Allah hepinizden razı olsun.

KAVRAM KARGAŞALARI:2
Ferhat BAŞTUĞ - Makaleleri

lale7KAVRAM KARGAŞALARI:2
ŞEYTANIN ENBÜYÜK TUZAKLARINDAN BİRİNCİSİ,HİDAYET KAVRAMINI.İKİNCİSİ DE;"TAKVA KAVRAMINI DEĞİŞTİRMEK" OLMUŞTUR.
TAKVA;Kelime olarak,Sakınmak,Çekinmektir.
ALLAH’IN OLMAZSA OLMAZ ŞARTLARINDAN BİRİSİ OLAN “TAKVA”KAVRAMINI,ŞEYTAN KENDİ DOSTLARI VASITASIYLA,”ALLAH’TAN KORKMAK SURETİYLE VEYA SAKINMAKLA ULAŞILABİLEN BİR KAVRAM HALİNE GETİRTMİŞ Kİ;İNSANLAR BU ŞEKİLDE TAKVA SAHİBİ OLAMASINLAR DOLAYISIYLA DA NE BU DÜNYADA MUTLULUĞA,NE DE AHİRETTE CENNETE ULAŞAMASINLAR.”


NEDEN BÖYLE SÖYLÜYORUZ ?
1.Eğer TAKVA,Allah’tan korkmak olsaydı;Şeytan da Takva sahibi olurdu.
ENFAL/48: Ve şeytan, onlara amellerini süslemişti. Ve şöyle dedi: “Bugün insanlardan size gâlip olacak yoktur. Ve muhakkak ki ben, size müttefikim (yardımcıyım).” Fakat iki toplum, (birbirini) görünce iki topuğu üzerinde arkasına dönüp kaçtı ve “Ben, sizden uzağım. Gerçekten ben, sizin görmediğiniz şeyleri görüyorum. Muhakkak ki ben, Allah'tan korkarım.” dedi. Ve Allah, ikabı (azabı) şiddetli olandır.
HAŞR/16: (Münafıkların size vaadleri), şeytanın (vaadlerinin) durumu gibidir. İnsana: “İnkâr et (kâfir ol).” demişti. Fakat, inkâr ettiği zaman: “Muhakkak ki ben senden uzağım, elbette ben, âlemlerin Rabbi Allah'tan korkarım.” dedi.
2.ANCAK ALLAH’UTEALA TAKVA SAHİBİ KILAR (Muhammed/16,17) VE TAKVA SAHİBİ OLABİLMENİN ŞARTLARINI KOYMUŞ (Rum/31).ÜSTELİK TE KİŞİ,SAKINMAKLA TAKVA SAHİBİ OLAMAZ.ANCAK TAKVA SAHİBİ OLDUĞUNDA SAKINABİLİR.
RUM/31: O'na (Allah'a) yönelin (Allah'a ulaşmayı dileyin) ve O'na karşı takva sahibi olun. Ve namazı ikame edin (namaz kılın). Ve (böylece) müşriklerden olmayın.
MUHAMMED/16,17: Ve seni dinleyenlerden bir kısmı, senin yanından çıktıkları zaman, kendilerine ilim verilenlere: “Biraz önce (O) ne dedi?” dediler. İşte onlar, Allah'ın, kalplerini mühürledikleri kişilerdir ve onlar hevalarına tâbî olanlardır.Ve onlar ki(Diğerleri) hidayete ermişlerdir, (Allah) onların hidayetini artırdı ve onlara TAKVA’LARINI verdi.
Hidayet’e ulaşmanın da Takva sahibi olmanın da temeli:Allah’a ulaşmayı dilemektir.
ALİİMRAN/73:… De ki: “Muhakkak ki fazl Allah'ın elindedir. Onu dilediğine verir.” Ve Allah, Vâsi'dir (ilmi geniştir, herşeyi kapsar), Alîm'dir (en iyi bilendir).
NECM/32: Onlar ki, küçük günahlar hariç, büyük günahlardan ve fuhuştan içtinap ederler (sakınırlar). Muhakkak ki Rabbin, mağfireti geniş olandır. O, sizi daha iyi bilendir. O, sizi topraktan yaratmıştı. Ve siz, annelerinizin karnında cenin idiniz. Öyleyse nefslerinizi temize çıkarmayın (nefslerinizi tezkiye ettiğinizi iddia etmeyin). O (Allah), kimin takva sahibi olduğunu daha iyi bilendir.
KUR’ANA GÖRE TAKVA NEDİR ?
BAKARA/194: Haram ay, haram aya karşılıktır. Hürmetler (yasaklar) karşılıklıdır. O halde kim size saldırırsa o zaman onun size saldırdığı kadar siz de ona saldırın. Allah'a karşı takva sahibi olun ve Allah'ın takva sahipleriyle beraber olduğunu bilin!
ALİİMRAN/172: Onlar (o mü'minler) ki, kendilerine yara isabet ettikten sonra bile Allah'ın ve Resûl'ün davetine icabet ettiler. Onlardan ahsen olanlar (Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyenler) ve (azîm) takvaya ulaşanlar için "Azîm Ecir (en büyük mükafat)" vardır.
2-ALLAH’IN İKRAMINA MAZHAR OLMAK,
HUCURAT/13 Ey insanlar! Muhakkak ki Biz, sizi bir erkek ve bir kadından yarattık. Ve sizi milletler ve kabileler kıldık ki, birbirinizi (soyunuzu, babalarınızı) tanıyasınız. Muhakkak ki Allah'ın indinde en çok kerim olanınız (ikram olunanınız, en şerefli olanınız), (ırk ya da soy olarak değil) en çok takva sahibi olanınızdır. Muhakkak ki Allah, en iyi bilen ve haberdar olandır.
MERYEM/85,86:O gün muttakileri (takva sahiplerini), Rahmân'ın huzurunda izzet ve ikramla haşredeceğiz (toplayacağız).Ve mücrimleri (suçluları), susamış olarak cehenneme sevkedeceğiz.
ENFAL/29: Ey âmenû olanlar! Allah'a karşı takva sahibi olursanız sizi furkan (hak ve bâtılı ayırma özelliği) sahibi kılar! Ve sizden (sizin) günahlarınızı örter ve size mağfiret eder (günahlarınızı sevaba çevirir). Ve Allah, büyük fazl sahibidir.
3-KORUMA ALTINA ALINMAK,
ALİİMRAN/120: Şayet size bir hasenat (güzellik) dokunursa onları hüzünlendirir. Ve şayet size bir seyyiat (kötülük) isabet ederse, onunla ferahlanırlar (ona sevinirler). Ve eğer siz sabrederseniz ve takva sahibi olursanız, onların hileleri size hiçbir şeyle zarar veremez. Muhakkak ki Allah, onların yaptıklarını (ilmi ile) kuşatandır (bilendir).
RA'D/37: Ve kezâlike enzelnâhu hukmen arabiyyâ(arabiyyen), ve le initteba’te ehvâehum ba’de mâ câeke minel ilmi mâ leke minallâhi min veliyyin ve lâ vâk(vâkın).
İşte böyle O'nu, Arapça bir hüküm olarak indirdik. Sana ilimden bunca şey geldikten sonra eğer onların heveslerine tâbî olursan, elbette senin için Allah'tan başka bir dost ve bir koruyucu(Arapca:VAKIN=TAKVA) yoktur.
4-ALLAH’IN RAMETİNE KAVUŞMA VESİLESİDİR,
ENAM/155: Ve indirdiğimiz bu kitap mübarektir. Öyleyse O'na tâbî olun. Ve takva sahibi olun. Böylece siz rahmet olunursunuz (rahmete ulaşırsınız).
A’RAF/63: Sizi uyarması ve takva sahibi olmanız için, içinizden bir adama, Rabbinizden bir zikrin gelmesine mi şaşırdınız? Ve böylece rahmet olunursunuz.
5-DÜNYA SAADETİ VE BEREKETİN OLUŞMASINA VESİLEDİR,
A’RAF/96: O ülkenin halkı eğer âmenû olsalardı ve takva sahibi olsalardı elbette onlara semadan ve yerden bereketler (bolluk) açardık. Fakat onlar yalanladılar. Böylece kazandıklarından dolayı onları aldık (cezalandırdık).
ZÜMER/10: De ki: "Ey âmenû olan kullar, Rabbinize karşı takva sahibi olun! Bu dünyada ahsen olanlar için bir güzellik vardır. Ve Allah'ın arzı geniştir. Ama sabredenlere ecirleri hesapsız ödenir."
6-İŞLERİMİZİN KOLAYLAŞMASINA VESİLEDİR,
TALAK/4…. Ve kim Allah'a karşı takva sahibi olursa, (Allah) işinde ona kolaylık sağlar.
7-İŞLEDİĞİMİZ AMELLERİN SALİH AMEL OLMASINA VESİLEDİR,
AHZAP/70,71: Ey âmenû olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olun ve sedîd (doğru) söz söyleyin! (Böylece) sizin için amellerinizi ıslâh etsin (salih amele çevirsin). Günahlarınızı mağfiret etsin (sevaba çevirsin). Ve kim, Allah'a ve O'nun Resûl'üne itaat ederse, o taktirde fevzül azîm (en büyük mükâfat) ile kurtulmuş olur.
NECM/32: Onlar ki, küçük günahlar hariç, büyük günahlardan ve fuhuştan içtinap ederler (sakınırlar). Muhakkak ki Rabbin, mağfireti geniş olandır. O, sizi daha iyi bilendir. O, sizi topraktan yaratmıştı. Ve siz, annelerinizin karnında cenin idiniz. Öyleyse nefslerinizi temize çıkarmayın (nefslerinizi tezkiye ettiğinizi iddia etmeyin). O (Allah), kimin takva sahibi olduğunu daha iyi bilendir.
Allah hepinizden razı olsun.Daha geniş açıklama:www.ferhatbastug.com adresinde,”TAKVA NEDİR ? NASIL TAKVA SAHİBİ OLUNUR ?”Dosyasındadır.

asındadır.

 

Yorumlar 

 
0 #72 citipack.ru 25-07-2017 13:26
Lusitânico. In: Bíblia Sagrada. Luzes, ação! 2009.
Alıntı | Yöneticiye raporla
 
 
0 #71 facebook login 14-07-2017 06:23
" Hover your mouse over the current workplace, select "Options" and judge "Edit.


facebook login
Alıntı | Yöneticiye raporla
 
 
0 #70 Anemonalove 10-07-2017 16:35
Hi fellas! Who wants to chat with me? I have profile at HotBabesCams.com, we can chat, you can watch me
live for free, my nickname is Anemonalove , here is
my pic:

Alıntı | Yöneticiye raporla
 
 
0 #69 paypal login 06-07-2017 06:05
All you have to do is sign in your Pay - Pal account that
will create your button.

paypal login
Alıntı | Yöneticiye raporla
 
 
0 #68 pinterest.com login 06-07-2017 00:26
Stick tape loops for the back and put them from the top
right from the poster board.

pinterest.com login
Alıntı | Yöneticiye raporla
 
 
0 #67 paypal login 26-06-2017 23:44
Many shoppers have seen a product online they would just love to own, nonetheless they don't feel safe making a web based purchase.


paypal login
Alıntı | Yöneticiye raporla
 
 
0 #66 netflix login member 26-06-2017 15:23
Buffering frequently may indicate that your particular bandwidth are at use elsewhere in your network.


netflix
login member
Alıntı | Yöneticiye raporla
 
 
0 #65 itunes account login 26-06-2017 06:20
If you use an i - Phone, i - Pod, i - Pad or
even an Android smartphone, you can also download the Starbucks app.


itunes account login
Alıntı | Yöneticiye raporla
 
 
0 #64 yahoomail.com 24-06-2017 17:10
Yahoo Messenger is really a program people use to
transmit instant messages to each other. Select "Sign Up" located inside top right-hand corner in the
page.

yahoomail.com
Alıntı | Yöneticiye raporla
 
 
0 #63 Paulo Thomas 24-06-2017 04:13
Possuimos RG, CPF, PIS, etc, etc. Somos trouxas.
Alıntı | Yöneticiye raporla
 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile