Bilgi

Sevgili kardeşlerim!.. Bu sitededeki bütün yazılar,  mp3 sohbetler,  TV programları, tamamen Efendimizden öğrendiğimiz ilimle gerçekleştirilmiştir. Sizler de Allah’a ulaşmayı dileyip, Hacet Namazı ile Allah’a sorarak öğrenip tabi olacağınız Mürşidiniz, Allah’tan aldığı ilimleri sizlere de öğretecektir inşaallah. Allah hepinizden razı olsun.

ALLAH’IN RIZASI NASIL GERÇEKLEŞİR ?
Ferhat BAŞTUĞ - Makaleleri

lale2ALLAH’IN RIZASI NASIL GERCEKLEŞİR ?

GERÇEKTEN  ALLAH’IN RIZASINI İSTEMİŞSENİZ, NETİCESİNE KENDİNİZ ŞAHİD OLURSUNUZ. YA HEDEFE YÖNELMİŞSİNİZDİR YA DA KENDİNİZİ KANDIRIYORSUNUZ  “AYİNESİDİR KİŞİNİN İŞİ LAFA BAKILMAZ !..”

Allah’ın rızası fazmıdır ?

   Evet farzdır.O bizim Rabbimizdir,Halıkımızdır,Herşey onun rızası için yapılmalıdır.

 HADİD - 27 : Sonra onların izleri üzerine resûllerimizi ardarda gönderdik. Ve Meryemoğlu İsa (A.S)'ı gönderdik ve O'na İncil'i verdik. Ve O'na tâbî olanların kalplerinde refet (şefkat) ve rahmet kıldık. Ve onlar, O'na ruhbanlık ihdas ettiler. BİZ ALLAH’IN RIZASINI  İBTİGA ETMEKTEN (Gaye edinmekten) BAŞKASINI FARZ KILMADIK.Oysa O'na hakkıyla riayet etmediler. Böylece onlardan, âmenû olanların ecirlerini verdik ve onlardan çoğu fasıklardı.

 

  * Allah’ın rızasını gaye edinebilmemiz,Allah’ın zatını (O’na ulaşmayı dilememiz) GAYE EDİNMEMİZ le mümkündür.Ki Allahtan razı olalım o da bizden razı olsun.BUNU KALB’EN GERCEKLEŞTİREBİLDİKMİ ?

 LEYL/20,21:sadece, Yüce Rabbinin Vechi'ni (Zat'ını) ibtiga etti (diledi).Ve o, yakında mutlaka razı olacak.

  *Allah’ın RIZASI ancak TAKVA SAHİBİ OLANLAR için vardır.Takva sahibi olabilmek te yine ALLAH’A YÖNELMEKLE (O’na ulaşmayı dilemekle) mümkündür.Takva ve Allah’ın rızası,birbirlerini tamamlayan birer unsur olduğu için o zaman BİNASINI SAĞLAM TEMELLER ÜZERİNE KURMUŞ OLUR.(Tevbe/109)

AL-İ İMRAN – 14,15 : İnsanlara, "kadınlara, oğullara, kantar kantar biriktirilmiş altın ve gümüşe, salma atlara, hayvanlara ve ekinlere olan sevgiden oluşan" şehvetleri (aşırı düşkünlükleri) güzel gösterildi. Bunlar, dünya hayatının menfaatleridir. Ve Allah, O'nun katındaki en güzel sığınaktır.De ki: "Size bundan daha hayırlısını haber vereyim mi? Takva sahibi olanlar için, Rabb'lerinin katında, içinde devamlı kalacakları, altından nehirler akan cennetler, temiz eşler ve Allah'ın rızası vardır." Allah kullarını en iyi görendir.

HADİD - 20 : Dünya hayatının oyun, eğlence ve bir süs olduğun bilin, aranızda bir övünme ve mal ve evlât çokluğudur. (Dünya hayatı), yağmurun bitirdiği, ekincinin hoşuna giden ekin gibidir. Bir süre sonra kurur, böylece onu sararmış görürsün. Sonra da o çöp olur. Ahirette şiddetli azap, Allah'tan mağfiret ve Allah'ın rızası vardır. Ve dünya hayatı aldatıcı metadan başka bir şey değildir.

 

   Bu ayetikerimelerden anlaşılıyorki;

1-Allah’ın rızası,ancak TAKVA SAHİBİ OLMAKLA mümkündür.

2-O zaman Allah’ın RIZASI ile TAKVA bir bütündür.

3-Allah’ın Rızası ve Takva sahibi olmayı engelleyen,DÜNYA YA  MEYLETMEKTİR.

   Buradan bir yere varıyoruz.Dünya hayatına meyletmenin zıddı da,TAKVA ve RIZA ile aynı pareleldedir.Yani ALLAH’A MÜLAKİ OLMAYI DİLEMEK (Allah’a ulaşmayı dilemek)

YUNUS/7,8- Muhakkak ki onlar, Bize ulaşmayı (hayatta iken ruhlarını Allah'a ulaştırmayı) dilemezler. Dünya hayatından razı olmuşlardır ve onunla doyuma ulaşmışlardır ve onlar âyetlerimizden gâfil olanlardır.İşte onların kazandıkları (dereceler) gereğince varacakları yer ateştir (cehennemdir).

TEVBE - 109 : Artık binasını Allah'tan takva ve rıza üzerine kuran mı, daha hayırlıdır, yoksa binasını kayan (düşen) bir çamur yığını kenarına kuran (tesis eden) kimse mi? Böylece cehennem ateşinin içine onunla beraber (kendisi de) göçer. Ve Allah, zalimler kavmini (topluluğunu) hidayete erdirmez.

   *Takva sahibi olabilmek te yine ALLAH’A YÖNELMEKLE (O’na ulaşmayı dilemekle) mümkündür.KALB’TEN ULAŞMAYI DİLEDİK Mİ? O zaman Takva sahibi oluruz.

RUM/31- O'na (Allah'a) yönelin (Allah'a ulaşmayı dileyin) ve takva sahibi olun. Ve namazı ikame edin (namaz kılın). Ve (böylece) müşriklerden olmayın.

   *Boş ve hayır getirmeyen sözlerden kaçınabilmekle mümündür.AŞAGIDAKİ AYETE PARELEL BİR HALİMİZ VARMI ?

NİSA - 114 : Onların gizli konuşmalarının çoğunda hayır yoktur. Ancak “sadaka vermeyi veya iyilik yapmayı veya insanların arasını düzeltmeyi” emreden kimsenin konuşması hariç. Ve kim Allah rızasını istemek için bunları yaparsa, o taktirde ona “büyük mükâfat” vereceğiz

  * Başımıza gelen olaylara sabradip “Şükrettiğimiz zaman”.Mümkündür.BAŞIMIZA GELEN OLAYLARA KARŞI DAVRANIŞIMIZ NASIL ? O olaylarki,bizim irademizin dışında geliştiği için KADERDİR ve İMTİHANDIR.Allah bu olaylara ya MÜSAADE EDER veya TAKDİR eder.Bu da bizim için bir hayırdır.Şükredebiliyorsak Allah bizden bizim için razı olacağından onun RIZASINA TABİ olmuş oluruz.

ZÜMER/7:Eğer inkâr ederseniz, muhakkak ki Allah, sizden Gani'dir (size ihtiyacı yoktur). Ve O, kulları konusunda küfre razı olmaz. Ve eğer şükrederseniz sizden razı olur. (Hiç)bir günahkâr, diğerinin (başkasının) günahını yüklenmez. Sonra dönüşünüz Rabbinizedir. Böylece size yapmış olduklarınızı haber verecek. Muhakkak ki O, sinelerde olanı bilendir.

   İşte bu istikamette bir gayretin içinde olan kimse; “ALLAH’IN RIZASINA TABİ OLAN”dır.Allah’ın rızasına tabi olan kimseyi de Allah’uteala,”GAZABIN’DAN UZAKLAŞTIRARAK” Bulunduğu kavim içinden onların üzerine bir NİMET olmak üzere göreve tayin ettiği RESUL’ün veya ona tabi olan bir MÜRŞİDİN veya onlara tabi olan bir vekilinin “RADYO,TV,KONFERANS veya SOHBETİNE”ulaştırır.Orada ilim sahibi kılar (Kalu bela günü Allah’a verilen AHD’in gereği olarak ölmeden evvel-ruh’unun Allah’a ulaşmasının var olduğunu,farz olduğunu ve kendisinin de bunu dileyerek gercekleştirmesinin gereğini öğrenir).Bu dileğin ardından da Allah, o kişinin ALLAH’A ULAŞMA talebini işitir,bilir.(Ankebut/5) ve kendisine ulaştırmayı (HİDAYET ETMEYİ) diler.(Rad/27)

ANKEBUT/5- Kim Allah'a mülâki olmayı (hayattayken Allah'a ulaşmayı) dilerse, o taktirde muhakkak ki Allah'ın tayin ettiği zaman mutlaka gelecektir (ruhu mutlaka hayattayken Allah'a ulaşacaktır). Ve O; en iyi işiten, en iyi bilendir.

RAD/27- De ki: “Muhakkak ki Allah, dilediği kimseyi dalâlette bırakır ve O'na yönelen kimseyi Kendine ulaştırır (hidayete erdirir).”

HAC-54: Ve kendilerine ilim verilenlerin, onun (irşad makamının, Velî Resûl'ün, Nebî Resûl'ün) söylediklerinin Rabbinden bir hak olduğunu bilmeleri, O'na îmân etmeleri, onların kalplerinin O'nu (Allah'ı) idrak etmesi (kalplerinden ekinnetin alınıp yerine ihbat sistemi konarak kalplerin mutmain olması) içindir. Muhakkak ki Allah, âmenû olanları (Allah'a ulaşmayı dileyenleri) mutlaka Sıratı Mustakîm'e hidayet edendir.

MAİDE - 16 : Allah (c.c.), rızasına tâbî olan kişiyi onunla (Resûlü ile) teslim yollarına hidayet eder. Kendi izniyle onları karanlıktan aydınlığa (zulmetten nura) çıkarıp Sırât-ı Mustakîm'e hidâyet eder (ulaştırır).

   *Allah’ın o kişiyi kendisine hidayet etmeyi murat etmesi o kişinin “göğsünü İSLAM’A ACMASINI”sağlar.

ENAM/125: Öyleyse Allah kimi Kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü yarar ve (Allah'a) teslime (İslâm'a) açar. Kimi dalâlette bırakmayı dilerse, onun göğsünü semada yükseliyormuş gibi daralmış, sıkıntılı yapar. Böylece Allah, mü'min olmayanların üzerine pislik (azap, darlık, güçlük) verir.

   *Göğsü İSLAM’A açılan kişi “RABBİNDEN BİR NUR” üzere olan (Zulmetten nura çıkmış olan) dır.

ZÜMER/22: Allah kimin göğsünü İslâm için (Allah'a teslim için) yarmışsa artık o, Rabbinden bir nur üzere olur, değil mi? Allah'ın zikrinden kalpleri kasiyet bağlayanların vay haline! İşte onlar, apaçık dalâlet içindedirler.

   *Ve Hidayet’e ereceği için de,“SIRATIMUSTAKİM” Üzere olandır.

MÜLK:22: Öyleyse yüzüstü sürünerek yürüyen kimse mi daha çok hidayete ermiştir, yoksa Sıratı Mustakîm üzerinde düzgün (dimdik, seviyeli) yürüyen mi?

   *Ve Allah’a ve Resulüne itaat ederek “Tezkiye işleminde” RIZAYA ulaşacaktır.(Nefs’in 7 kademesinin 5. Ve 6. Kademelerinde olan “RAZİYE-kişinin Allah’tan razı olması- ve MARZİYE-Allah’ın o kişiden razı olması-”gercekleşecektir.)

FECR - 28 : Rabbine dön (Allah'tan) razı olarak ve Allah'ın rızasını kazanmış olarak!

   *Allah’ın rızasına tabi olan kişi;Hem TAKVA sahibi olmuştur,Hem de Hidayet’e adım atmıştır ve neticede HİDAYETE erecektir.Dolayısıyla da kişi artık “Binasını,ALLAH’TAN  TAKVA ve RIZA üzerine kurmuştur”

   İşte “Allah’a ulaşmayı dileyen”kişiye Allah 4 farklı İHSANDA bulunur.

1-O güne kadar tatmadığı bir mutluluğu taddırır.

2-Ona ibadetleri kolaylaştırır ve sevdirir.

3-Onun kalbine MÜRŞİD sevgisini koyar.

4-O kişi artık sadece Allah sohbetlerindn hoşlanır.

Ve Allah’tan sabır ve namaz ile (Hacet namazı Bakara/45) İSTİANE (Manevi yardım) ister.Allah’ta ona MÜRŞİDİNİ (Devrin imamını,Kavminin Resulünü veya onlara bağlı olan Mürşidini) gösterir.Kişi de gösterilen’e tabi olarak onu eğitimine girer.

AL-İ İMRAN – 162,163,164 : Artık, Allah'ın rızasına tâbî olan kimse, Allah'dan gazaba uğramış ve barınacağı yer cehennem olan kimse gibi midir? Ve (o) ne kötü varış yeri. Onların (Allah'ın rızasına tâbî olanların) kazandıkları dereceler, Allah'ın katındadır. Ve Allah, onların yaptıklarını en iyi görendir.And olsun ki Allah, müminleri, "Onların aralarında (kendi zamanlarında, kendi kavimleri içinde), kendilerinden bir resul beas ederek (başlarının üzerine devrin imamının ruhu bir nimet olmak üzere)" nimetlendirdi (lutufda bulundu). Onlara, O'nun (Allah'ın) ayetlerini tilâvet eder, onları tezkiye eder, onlara kitap ve hikmeti öğretir. Ondan evvel ise (resule tâbi olmadan evvel), onlar elbette apaçık dalâlet içinde idiler.(RESULLER HER DÖNEMDE VARDIR.Bu konuda geniş açıklama:www.ferhatbastug.com adresinde “NEBİ RESUL KAVRAMLARI” Makalesindedir.)

   Ne yazıkki inananların çogu,RESUL SADECE PEYGAMBERDİR ve O’DA PEYGAMBER (SAV) EFENDİMİZLE BİTMİŞTİR.Hayır sevgili kardeşlerim NEBİ RESULLER Peygamberlerdir ve SAV efendimizle sona ermiştir.Ama VELİ RESULLER her dönemde devam edecektir.Zira Rabbimiz böyle buyuruyor.

İSRA/15- Kim hidayete erdiyse, sadece kendi nefsi için (nefsini tezkiye ettiği için) hidayete erer. Öyleyse kim dalâlette ise sorumluluğu sadece kendi üzerinde olarak dalâlette kalır. Yük taşıyan (günahı yüklenen) bir kimse, bir başkasının yükünü (günahını) yüklenmez. Ve Biz, bir resûl göndermedikçe azap edici olmadık.

CUMA/2,3- Ümmîler arasında, kendilerinden bir resûl beas eden (görevlendiren) O'dur. Onlara, O'nun (Allah'ın) âyetlerini okur, onları tezkiye eder (nefslerini temizler), onlara Kitab'ı (Kur'ân-ı Kerim'i) ve hikmeti öğretir. Ve daha önce (resûle tâbî olmadan evvel) elbette onlar, sadece açık bir dalâlet içinde idiler.Ve henüz kendilerine ilhak olmamış (katılmamış) olan, onlardan sonrakilere de... Ve O; Azîz'dir (üstündür), Hakîm'dir (hüküm ve hikmet sahibidir).

   *Enbüyük RIZA ise,Nefs’in tasviyesi (Nefs’in afetlerinin tamamen yok olması) neticesinde gercekleşecektir.

BAKARA - 207 : Ve insanlardan, Allah'ın rızasını dileyerek (Allah'ın rızası karşılığında) kendi nefsini satan kimseler vardır. Ve Allah, kullarına Rauf'tur (çok şefkatlidir).

   *Bütün sahabe ENÜST SEVİYEDEKİ RIZAYA ulaşmışlardı.

TEVBE/100-O sabikûn-el evvelîn (evvelki hayırlarda yarışanlardan salâh makamında iradesini Allah'a teslim ederek irşada memur ve mezun kılınanlar): Onların bir kısmı muhacirînden (Mekke'den Medine'ye göç edenlerden) bir kısmı ensardan (Medine'deki yardımcılardan) ve bir kısmı da onlara (ensar ve muhacirîne) ihsanla tâbî olanlardandı. (Sahâbe irşad makamına sahip oldukları için onlara tâbî olundu). Allah, onlardan razı ve onlar da O'ndan (Allah'tan) razıdır. Onlara Allah, altlarından ırmaklar akan cennetler hazırladı ve orada ebediyyen kalacaklardır. İşte bu, en büyük (azîm) mükâfattır.

 

   *Peki Allah’ın RIZASINI KERİH (İstemezlerse) görürlerse netice ne olur ?

MUHAMMED – 24,2526,27,28: Hâlâ Kur'ân'ı tefekkür etmezler mi? Yoksa kalpler üzerinde kilitleri mi var?Muhakkak ki kendilerine hidayet tebeyyün ettikten (açıkça belli olduktan) sonra arkalarına geri dönenleri şeytan (küfre) ulaştırdı. Ve onları (kötü) emellere yöneltti.İşte bu (düşmanların), Allah'ın indirdiği şeyi kerih görenlere: “Size bazı işlerde itaat edeceğiz.” demeleri sebebiyledir. Ve Allah, onların sırlarını bilir.Artık melekler onları vefat ettirirken, onların yüzlerine ve arkalarına vuracakları zaman onların halleri nasıl olacak İşte bu, onların, Allah'ı öfkelendiren şeylere tâbî olmaları ve O'nun (Allah'ın) RIZASINI KERİH GÖRMELERİ sebebiyledir. Böylece onların amellerini boşa çıkardı.

 Allah hepinizden razı olsun.FERHAT BAŞTUĞ www.ferhatbastug.com.

 

 

 

 

Yorumlar 

 
0 #1 animal jam codes 23-05-2017 17:25
Hello my loved one! I wish to say that this post is awesome, great written and come with almost all vital infos.
I would like to look extra posts like this .
Alıntı | Yöneticiye raporla
 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile