Bilgi

Sevgili kardeşlerim!.. Bu sitededeki bütün yazılar,  mp3 sohbetler,  TV programları, tamamen Efendimizden öğrendiğimiz ilimle gerçekleştirilmiştir. Sizler de Allah’a ulaşmayı dileyip, Hacet Namazı ile Allah’a sorarak öğrenip tabi olacağınız Mürşidiniz, Allah’tan aldığı ilimleri sizlere de öğretecektir inşaallah. Allah hepinizden razı olsun.

TAKVA SAHİBİ OLMAYAN DÜNYA VE AHİRET SAADETİNE ULAŞAMAZ
Ferhat BAŞTUĞ - Makaleleri

lale3TAKVA SAHİBİ OLMAK ÇOK ZOR BİR ÇALIŞMAMI GEREKTİRİR ? VE ŞARTMIDIR ?

-HAYIR,İNSANLARIN ZANNETTİKLERİ GİBİ ÇOK ZOR DEĞİLDİR.SADACE “KALB’TEN GELECEK OLAN BİR DİLEĞE” BAĞLIDIR.TAKVA SAHİBİ OLMAK ŞARTTIR ÇÜNKÜ DÜNYA SAADETİ DE (Zümer/10) AHİRETTE CENNETE GİREBİLMEK TE (Kaf/31) TAKVA SAHİBİ OLMAKLA MÜMKÜNDÜR.

TAKVA NEDİR ? NASIL TAKVA SAHİBİ OLUNUR ?

Takva; vav, kaf,ye harflaerinden oluşan vikaye kökünden  gelmedir.

    Takva; Lügat anlamı olarak,Sakınmak,cekinmek,korunmak demektir.

   Diyanet işleri başkanlığı İslami ilimler ansiklopedisi:Takva; Terim olarak ta “Allah korkusundan dolayı günah

 

   Türkiye gazetesi dini terimler sözlüğü:Takva;Allah tan korkmak,haramlardan sakınmak.

   Allah’a göre:Takva;Allah’ın emirlerini yerine getirmek Allah’ın yasaklarından kacınmaktır.Allah’tan korkmak değildir.Eğer öyle olsaydı,Şeytan da takva sahibi olur cehennemden kurtulurdu.

Enfal/48- Ve şeytan, onlara amellerini süslemişti. Ve şöyle dedi: “Bugün insanlardan size gâlip olacak yoktur. Ve muhakkak ki ben, size müttefikim (yardımcıyım).” Fakat iki toplum, (birbirini) görünce iki topuğu üzerinde arkasına dönüp kaçtı ve “Ben, sizden uzağım. Gerçekten ben, sizin görmediğiniz şeyleri görüyorum. Muhakkak ki ben, Allah'tan korkarım.” dedi. Ve Allah, ikabı (azabı) şiddetli olandır.

Haşr/16- (Münafıkların size vaadleri), şeytanın (vaadlerinin) durumu gibidir. İnsana: “İnkâr et (kâfir ol).” demişti. Fakat, inkâr ettiği zaman: “Muhakkak ki ben senden uzağım, elbette ben, âlemlerin Rabbi Allah'tan korkarım.” dedi.

   BUGÜN İNSANLARIN ÇOĞUNUN YANILGISI:

   1-Herkes takva sahibi olamaz,Takva sahibi olmak çok zordur.

   Aslında çok kolay ve aynı zamanda “kur’an bunun için inmiştir”Takva sahibi olmadan da kurtuluş yoktur zaten.Sadece, “KALB’TEN GELECEK OLAN BİR DİLEK” İle.

RÛM-31: Munîbîne ileyhi vettekûhu ve ekîmûs salâte ve lâ tekûnû minel muşrikîn(muşrikîne).

O'na (Allah'a) yönelin (Allah'a ulaşmayı dileyin) ve O'na karşı takva sahibi olun. Ve namazı ikame edin (namaz kılın). Ve (böylece) müşriklerden olmayın.

   ALLAH’A ULAŞMAYI DİLEYİP O’NA KUL OLMAKLA

BAKARA-21: Yâ eyyuhen nâsu’budû rabbekumullezî halakakum vellezîne min kablikum leallekum tettekûn(tettekûne).

Ey insanlar! Rabbinize kul olun ki O, sizi ve sizden öncekileri yarattı. Umulur ki böylece siz, takva sahibi olursunuz.

ZUMER-16,17: Lehum min fevkıhim zulelun minen nâri ve min tahtihim zulel(zulelun), zâlike yuhavvifullâhu bihî ıbâdeh(ıbâdetu), yâ ıbâdi fettekûn(fettekûni). Vellezînectenebût tâgûte en ya’budûhâ ve enâbû ilâllâhi lehumul buşrâ, fe beşşir ıbâd(ıbâdi).

Onların üstünde ve altında ateşten gölgeler vardır. İşte böyle, Allah kullarını onunla korkutuyor. Ey kullarım! Öyleyse Bana karşı takva sahibi olun.Ve onlar ki; taguta (insan ve cin şeytanlara) kul olmaktan içtinap ettiler (kaçındılar, kendilerini kurtardılar). Çünkü Allah'a yöneldiler (Allah'a ulaşmayı dilediler). Onlara müjdeler vardır. Öyleyse kullarımı müjdele!

   2-”KENDİ BAŞLARINA ALLAH’IN EMİRLERİNİ YERİNE GETİRMEYE YASAKLARINDAN DA KAÇINMAYA ÇALIŞMAKLA”Takva sahibi olunacağına inanmalarıdır.Bu mümkünmüdür ? Hayır.Neden ? Çünkü “KİŞİ,EMİRLERİ YERİNE GETİRMEYE ÇALIŞSA DA,BUNU GERCEKLEŞTİREMEZ.YASAKLARINDAN KAÇMAYA ÇALIŞSA DA BUNU GERCEKLEŞTİREMEZ.ANCAK,TAKVA SAHİBİ OLDUKTAN SONRA BUNLARI ALLAH’IN YARDIMIYLA GERCEKLEŞTİREBİLİR.”Zira ALLAH,TAKVA SAHİPLERİ İLE BERABERDİR.

TEVBE/36,123.. Ve biliniz ki, muhakkak Allah, takva sahipleri ile beraberdir.

NAHL/128- Muhakkak ki Allah, takva sahipleri ile beraberdir

 ***Muhammed suresinin 16.ve 17.ayetlerine baktığımızda peygamber (sav)efendimizin sohbetine iştirak edenlerden bir grubun hevalarına tabi olduğunu digerlerinin ilim sahibi olduklarını Allah’a ulaşmayı diledikleri için Allah’ın onları hidayete erdireceğini daha sonra da HİDAYET’lerini arttıracağını ve onlara TAKVALARINI vereceğini buyuruyor.O zaman hidayete adım atmadan Allah takva sahibi kılmıyor kimseyi.Hidayetin de takvanın da temelinde ALLAH’A ULAŞMAYI  DİLEMEK VAR (münib olmak enab olmak)

MUHAMMED – 16,17 : Ve seni dinleyenlerden bir kısmı, senin yanından çıktıkları zaman, kendilerine ilim verilenlere: “Biraz önce (O) ne dedi?” dediler. İşte onlar, Allah'ın, kalplerini mühürledikleri kişilerdir ve onlar hevalarına tâbî olanlardır.Ve onlar ki hidayete ermişlerdir, (Allah) onların hidayetini artırdı ve onlara takvalarını verdi.

RAD - 27 :…kul innallâhe yudillu men yeşâu ve yehdî ileyhi men enâb(enâbe).
…De ki: “Muhakkak ki Allah, dilediği kimseyi dalâlette bırakır ve O'na yönelen kimseyi Kendine ulaştırır (hidayete erdirir).”

ŞURA - 13 :… allâhu yectebî ileyhi men yeşâu ve yehdî ileyhi men yunîb(yunîbu).
… Allah, dilediğini Kendisine seçer ve O'na yöneleni, Kendisine ulaştırır (ruhunu hayatta iken Kendisine ulaştırır).

   Ve “TAKVA”Allah’a ulaşmayı dilemekle başlayan giderek ziyadeleşen yedi kademelik bir seyir oluşturur.

1.Takva ;Allah’a ulaşmayı dilemekle

2.Takva ;Mürşide tabi olmakla

3.Takva ;Ruhun Allah’a ulaşmasıyla yani hidayete ermekle.

4.Takva ;Fizik vücudun Allah’a teslim edilmesiyle.

5.Takva ;Daimi zikre ulaşıp nefs’in Allah’a teslim edilmesiyle

6.Takva ;İrşad’a ulaşmakla,Muhlis olmakla.

7.Takva ;İradenin Allah’a teslimiyle,İrşad makamına tayin olunmasıyla.

KİŞİ TAKVA SAHİBİ OLAMAZSA;Cennet ehli olamaz cehennemlik olarak kalır.

BAKARA - 206 : Ve ona: “Allah'a karşı takva sahibi ol.” denildiği zaman izzet (nefsin gururu) onu günahla tutar (mani olup onu günaha sokar). Artık ona cehennem yeter ve elbette (o) kötü bir döşektir.

KAF – 31 Ve cennet, takva sahipleri için uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte size vaadolunan şey budur (cennettir).

Allah hepinizden razı olsun.FERHAT BAŞTUĞ Daha geniş açıklama:www.ferhatbastug.com adresindedir.

  

 

 

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile