Bilgi

Sevgili kardeşlerim!.. Bu sitededeki bütün yazılar,  mp3 sohbetler,  TV programları, tamamen Efendimizden öğrendiğimiz ilimle gerçekleştirilmiştir. Sizler de Allah’a ulaşmayı dileyip, Hacet Namazı ile Allah’a sorarak öğrenip tabi olacağınız Mürşidiniz, Allah’tan aldığı ilimleri sizlere de öğretecektir inşaallah. Allah hepinizden razı olsun.

MEHDİ,İMAM İSKENDER ALİ MİHR HZ.HAKKINDAKİ MEDH’İYELE(DARENDELİ ESSEYİD OSMAN HULUSİ DİVANI:1914-1990)
Ferhat BAŞTUĞ - 'KUR'AN,HADİS VE EVLİYA DİVANLARIYLA MEHDİ AS

lale3(DARENDELİ ESSEYİD OSMAN HULUSİ DİVANI:1914-1990)
***GÖNÜL AYNASINDA,İSKENDER AS’I GÖRDÜK. ZAMAN,ZAMAN,GÖNÜL EHLİ OLANLARA,HEP “TAZE SEVGİLİDİR” O.
Gönül ayine-i İSKENDER-asa veçhine mir’at
(GÖNÜL AYNASINDA,İSKENDER AS’I GÖRDÜK)
Dem-a dem ehl-i dillerdeki dil dil-dare nazirdir”
 (ZAMAN,ZAMAN,GÖNÜL EHLİ OLANLARA,HEP “TAZE SEVGİLİDİR” O)
http://www.biyografi.net/kisiayrinti.asp?kisiid=3241

 

Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi aynı zamanda mutasavvıf ve şairdir. Divan şiirinin 20.yüzyıldaki örnek temsilcisi bu zâtın; Gazel, İlahi, Kaside, Rubaiyyat ve Müstezat türünden meydana gelen, Divân-ı Hulûsi-î Darendevî adlı eseri ile, yakınlarından başlamak üzere ahbaplarına yazdığı, nazım ve nesir şeklinde mektuplarının toplandığı Mektûbat-ı Hulûsi-î Darendevî ve Hutbeler adlı eserleri vardır. Bu eserler kendisinin kuruculuğunu yaptığı Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı tarafından neşredilmiştir. Her zaman halkın yanında, Hakk'la beraber olma yüceliğini şahsında ve eserlerinde görmek mümkündür.