Bilgi

Sevgili kardeşlerim!.. Bu sitededeki bütün yazılar,  mp3 sohbetler,  TV programları, tamamen Efendimizden öğrendiğimiz ilimle gerçekleştirilmiştir. Sizler de Allah’a ulaşmayı dileyip, Hacet Namazı ile Allah’a sorarak öğrenip tabi olacağınız Mürşidiniz, Allah’tan aldığı ilimleri sizlere de öğretecektir inşaallah. Allah hepinizden razı olsun.

MEHDİ,İMAM İSKENDER ALİ MİHR HZ.HAKKINDAKİ MEDH’İYELER(ŞEYHÜLİSLAM YAHYA EFENDİ DİVANI:1561-1644)
Ferhat BAŞTUĞ - 'KUR'AN,HADİS VE EVLİYA DİVANLARIYLA MEHDİ AS

lale6(ŞEYHÜLİSLAM YAHYA EFENDİ DİVANI:1561-1644)
***İSKENDER AS’IN FİZİK OLARAK GÖRÜNTÜSÜ SANA BENZER EY SEVGİLİ (Sav) EFENDİMİZ!..
***SENİN HER NAZAR ETTİĞİN BÜTÜN ALEMDEKİLER DE SEVGİLİ OLUR.
***SAKIN HATA EDİP TE (Sav) EFENDİMİZ’İN RAKİBİ OLARAK GÖRME HATIRIM İÇİN.
***CAN ALAN OK GİBİ GELİR SEVGİLİYE (Sav) HATA YAPAN.
Bir âyîneyle Iskender nice benzer sana cânâ  
 (İSKENDER AS’IN FİZİK OLARAK GÖRÜNTÜSÜ SANA BENZER EY SEVGİLİ (Sav) EFENDİMİZ)
Senün her bakdugun mir'ât olur `âlem-nümâ cânâ
 (SENİN HER NAZAR ETTİĞİN BÜTÜN ALEMDEKİLER DE SEVGİLİ OLUR)
 Hatâ ile rakîbe atma lutf it hâtırum gözle


 ((SAKIN HATA EDİP TE (Sav) EFENDİMİZ’İN RAKİBİ OLARAK GÖRME HATIRIM İÇİN))
Hadeng-i cân-sitânun eylemez çünkim hatâ cânâ
 ((CAN ALAN OK GİBİ GELİR SEVGİLİYE (Sav) HATA YAPAN))
http://www.gozlemci.net/5616-seyhulislam-yahya-efendi.html
(17. yüzyılda Divân şâirleri)
Onyedinci yüzyılın büyük gazel şairi olan Şeyhülislâm Yahya Efendi 1561 yılında İstanbul'da doğmuştur. Babası Ankaralı Şeyhülislâm Bayramzâde Zekeriyya Efendidir. 27 yaşında iken ilmiyyeye intisap etmiş, çeşitli medreselerde müderrislik yapmıştır. Daha sonra Şam, Mısır, Bursa, Edirne, İstanbul kadısı, Rumeli kazaskeri olmuştur. Bundan sonra şeyhülislâmlığa getirilmiş, iki defa azledilmesine rağmen üçüncü defa aynı makama tayin edilmiş ve 83 yaşında ölünceye kadar aynı makamda kalmıştır.
Şeyhülislâm Yahya Efendi, devrinin edebiyatta, ilimde, siyasette hep en ön sırada yeralmıştır. Haksever, nükteci, günün şartlarına uymasını bilen, rahat mizaçlı bir sohbet adamı, ama aynı zamanda büyük bir âlim olduğunu tarihçi Naima önemle belirtir.
Şeyhülislâm Yahya Efendi'nin en önemli eseri 'Divan'ıdır. Ayrıca 77 beyitten ibaret Mesnevi'si de vardır